07 เมษายน 2565

สังคมสูงวัย แอปโก้ ชวนคนไทย เติมความรู้เชิงป้องกันสุขภาพระดับโครโมโซม

เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   13 เมษายนแอปโก้ชวนคนไทยและผู้สูงวัย เติมความรู้สุขภาพเชิงป้องกัน เพื่อรับมือเรื่องสุขภาพ ชะลอการเสื่อมถอยให้ผู้สูงวัยยังแข็งแรง อายุยืนยาวถึง 100 ปี โดยกลับมาดูแลสุขภาพของเทโลเมียร์ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายให้สมดุลเตือนเลี่ยงพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพ โดยเฉพาะเครียด นอนดึก นอนน้อย และระวังโรคอ้วน เพราะเป็นตัวเร่งเซลล์ชรา

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา    ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ แอปโก้ หัวหน้าคณะวิจัย Operation BIM กล่าวว่า เนื่องจากสังคมเปลี่ยนแปลงไป  สถานการณ์ของประชากรก็เปลี่ยนไปด้วย  ในอดีตหญิง 1  คน ให้กำเนิดลูก 5 คน   แต่ปัจจุบัน หญิงหนึ่งคนให้กำเนิดเด็กเพียง 1.5 คน    ดังนั้นเมื่อประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์แล้ว คือมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี มากกว่า 20 % ของประชากร  หากผู้สูงวัยไม่แข็งแรง  มีปัญหาสุขภาพ  ก็ย่อมจะเป็นภาระสังคมในการดูแล   ทำอย่างไร ที่จะช่วยให้คนไทย และผู้สูงวัยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพแข็งแรง  มีอายุยืนยาวมีความสุขกายสุขใจไปพร้อมกัน   ลดเสี่ยงเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต  หรือลดเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังต่างๆ ที่มากับผู้สูงอายุ เช่น ความดันสูง เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ   คณะวิจัย Operation BIM ของบริษัทแอปโก้  จึงให้ความสำคัญกับการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพที่สมดุลกับประชาชน เพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุเชิงป้องกัน  โดยเฉพาะความรู้เรื่องเทโลเมียร์ หรือหมวกหุ้มปลายโครโมโซม การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน และเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต

“ถ้าหากว่าเรามีอายุมากขึ้นสูงวัยมากขึ้น ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องมีสุขภาพเสื่อมถอยตลอดไป ปัจจุบันมีข้อมูลว่าถ้าเราสามารถมีสุขภาพที่ดีไปถึง 80-100 ปี ได้ อย่างที่พวกเราทุกคนตั้งใจ ถึงตรงนั้น  ความสำคัญ คือ ประสิทธิภาพของสมองจะเป็นช่วงที่ดีที่สุด  คือตั้งแต่ช่วง 75-80 ปี เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพยายามทำอย่างยิ่งคือทำให้สุขภาพของผู้สูงอายุดีขึ้นเรื่อยๆ  โดยไม่เป็นภาระของสังคม ตรงกันข้าม งานที่ผลิตโดยบุคลากร ประชากรสูงวัย เป็นงานที่มีคุณภาพ  ช่วยพัฒนาประเทศ เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันการที่คนเราจะมีอายุยืนยาว ถึง 100ปี และยังแข็งแรง  มีความเป็นไปได้สูงมากขึ้นด้วยการดูแลระบบภูมิคุ้มกันจากภายใน การชะลอความเสื่อมถอยของเทโลเมียร์"

ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตราอธิบายว่า เทโลเมียร์  คือส่วนหุ้มปลายของโครโมโซม  ซึ่งทุกๆเซลล์มีนิวเคลียสอยู่  ในนิวเคลียสมีโครโมโซมอยู่ 23 คู่ แล้วเซลล์จะแบ่งตัวตลอดเวลา ในการแบ่งตัวแต่ละครั้งเทโลเมียร์ถูกตัดสั้นลงเรื่อยๆ จนกระทั่งสั้นลงกว่านี้ไม่ได้แล้ว เซลล์ก็จะหยุดการแบ่งตัว เมื่อถึงตอนนั้นหมายความว่าเซลล์จะฝ่อ ตายไปในที่สุด เราก็จะสิ้นอายุขัย หรือชราภาพ  หากเทโลเมียร์สั้นลงเร็วเราก็เสียชีวิตเร็ว อายุเราก็จะสั้น และเจ็บป่วย   แต่ล่าสุดพบว่า ในกลไกระดับโครโมโซมมีกระบวนการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ให้กลับมายาวขึ้นได้  หากเอนไซม์เทโลเมอเรส (Telomerase)  ถูกกระตุ้นให้ทำงาน 

ล่าสุดคณะวิจัย Operation BIM แอปโก้ประสบความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมวัฒนชีวา สูตรเสริมฤทธิ์จากสารสกัดพืชกินได้ 5 ชนิด คือ มังคุด งาดำ ถั่วเหลือง ฝรั่ง และใบบัวบก ซึ่งมีการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของเทโลเมียร์  ควบคู่กับวิทยาการภูมิคุ้มกันล่าสุดในศตวรรษที่ 21โดยเฉพาะมังคุด ซึ่งมีสาร GM-1  ที่มีสรรพคุณยับยั้งเซลล์มะเร็ง  ทำให้สามารถกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาว เซลล์ T พิฆาต  ซึ่งมีหน้าที่กำจัดเชื้อโรคร้าย เปรียบเสมือนการใช้วิธีการรบด้วยยุทธศาสตร์ของซุนวู ที่ไม่ต้องส่งกองกำลังเข้าไปจัดการแต่ใช้กองกำลังที่มีอยู่ในร่างกายมนุษย์จำนวน 2-5 หมื่นล้านเม็ด ให้ไปทำงาน  และสามารถกระตุ้น เอนไซม์เทโลเมอเรส (Telomerase)  ทำให้มีการซ่อมสร้างเทโลเมียร์ หรือหมวกหุ้มปลายโครโมโซมให้ยาวขึ้นจึงเกิดการย้อนวัยผิวพรรณดี กลับมาแข็งแรง โดยมีผลการศึกษาว่านวัตกรรมใหม่นี้มีส่วนช่วยย้อนวัยได้เฉลี่ย 5.8 ปี 

ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งมีหลักสูตร Wellness  เพื่อการสร้างชาติ ได้จัดให้นักศึกษา มาฟังบรรยายเรื่องเทโลเมียร์ จากบริษัทแอปโก้ กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจที่นักวิทยาศาสตร์ไทยทำสำเร็จ เพราะสุขภาพเป็นเรื่องใหญ่ของมนุษย์ และมีความสำคัญ ซึ่งมีงานวิจัยว่าคนเราสามารถมีอายุยืนยาวได้ถึง 123 ปี  จึงมั่นใจว่าความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์  ความตื่นตัว และวิทยาการใหม่ๆ เรื่องเวลเนส ที่ไทยมีองค์ความรู้อยู่มาก และการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องเวชศาสตร์ชะลอวัย  การส่งเสริมพฤติกรรมดีในการดูแลสุขภาพต่างๆ ความรู้เรื่องการดูแลเทโลเมียร์จะมีส่วนสำคัญที่นำไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร  ที่จะเห็นคนไทยคนแรกมีอายุยืนถึง 123 ปีซึ่งจากความรู้เรื่องเทโลเมียร์ ก็มีความหวังว่าจะเป็นไปได้


รศ. ดร. ปรียา เลาฬหกุล  ผู้เชี่ยวชาญโภชนาการชะลอวัย และที่ปรึกษางานวิจัย APCOโดยศึกษาเรื่องเทโลเมียร์มาอย่างต่อเนื่องกล่าวว่า  เทโลเมียร์ (Telomere-หมวกหุ้มปลายโครโมโซม)  ได้รับความสนใจมากขึ้น หลังจาก 3  นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน ค้นพบกลไกการป้องกันเทโลเมียร์  ทำให้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาทางการแพทย์เมื่อ 13 ปีก่อน  โดยมีการศึกษาวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อซ่อมสร้างและยืดความยาวของเทโลเมียร์  ซึ่งความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมวัฒนชีวา จึงเป็นความหวังของคนสูงวัย

“อย่างไรก็ตามวิถีการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของผู้คนมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เทโลเมียร์สั้นหรือยาว ซึ่งมีหลายปัจจัยที่ทำให้เทโลเมียร์สั้นลง โดยเฉพาะการใช้ชีวิตอย่างไม่ระมัดระวัง อาทิ  เครียด โหมทำงานหนักเกินไป อดหลับอดนอนติดต่อกันเป็นเดือนเป็นปี ดื่มสุราสูบบุหรี่ หรือรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ ไม่ดีต่อสุขภาพ เช่น อาหารหวานมาก มันมาก  เค็มมาก  ทำให้เสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ทั้งเบาหวาน โรคอ้วน โรคหลอดเลือดหัวใจ ความดันสูง มะเร็ง โดยเฉพาะเบาหวาน ที่เป็นแล้วก็จะมีโรคอื่นๆที่ตามมาเป็นชุดทั้งนี้ควรดูแลสุขภาพ หยุดพฤติกรรมทำร้ายสุขภาพตั้งแต่เป็นหนุ่มเป็นสาว เมื่ออายุมากขึ้นจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี แข็งแรง ที่สำคัญต้องลดเครียด ไม่นอนดึก พักผ่อนให้เพียงพอ ระวังโรคอ้วน”


นาย อวยชัย โรจนนิรันดร์กิจ อดีตนักจิตวิทยาคลินิกกล่าวว่า ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพและสนใจเรื่องเทโลเมียร์ ที่ว่าสามารถยาวขึ้นได้ ทำให้ย้อนวัยได้อยากมีสุขภาพแข็งแรง พยายามไม่โกรธ

โดยฝึกสติ ใช้หลักธรรม หมั่นออกกำลังกายด้วยการตีปิงปอง เดินให้ได้วันละประมาณหนึ่งหมื่นก้าวงานจิตอาสาก็บริการสังคม ดูแลคนในหมู่บ้านที่มีคนชราเยอะเหมือนกันด้านนางนิตยา โรจนนิรันดร์กิจกล่าวว่า พยายามดูแลสุขภาพ ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรงเช่นวิ่งทุกวัน ในชีวิตบั้นปลาย อยากมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่ป่วยติดเตียง

บริษัท เอเชียนไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) โดย ศ.ดร.พิเชษฐ์  วิริยะจิตรา    มีการจัดให้ความรู้เรื่องนวัตกรรมภูมิคุ้มกันบำบัด การทำงานของเม็ดเลือดขาวเซลล์ทีพิฆาต  เรื่องเทโลเมียร์และนวัตกรรมวัฒนชีวา ทุกสัปดาห์ ผ่านทาง Facebook เพจ: ชีวี100ปีมีสุข  และเปิดให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ(แบบทางไกล โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)  ทุกวันเสาร์บ่าย ซึ่งผู้สนใจสามารถนัดหมายล่วงหน้า  ที่ โทร:1154  หรือ  ดูข้อมูลเทโลเมียร์ และ นวัตกรรมวัฒนชีวา  ได้ที่ https://mylife100club.com 
หรือ แอด Line: https://lin.ee/HaYQmqT /