10 เมษายน 2565

พาณิชย์ฉลองยิ่งใหญ่ 15 ปี DEmark ผุดรางวัลใหม่ DEmark Grand Prix

ตอกย้ำความสำเร็จ SMEs นำการออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าไทยสู่เวทีโลก


 นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในงานแถลงข่าว ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2565 หรือ รางวัล Design Excellence Award 2022 (DEmark) ภายใต้แนวคิด Step forward to the future of impactful Design “ดีไซน์ก้าวหน้า สู่สิ่งใหม่” พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่(ที่ 3 จากขวา) นักวิชาการพาณิชย์เชี่ยวชาญ น.ส. ประอรนุช ประนุช(ที่ 2 จากซ้าย) ผอ. สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า น.ส.ประจงพร ตันมณี (ที่ 2 จากขวา) ผอ. สำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  นายทรงพล เนรกัณฐี  (ขวาสุด) และ ผศ.เอกรัตน์ วงษ์จริต (ซ้ายสุด) คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัล DEmark Award ร่วมแสดงความยินดี ณ อาคาร The Jim Thompson Art Center

พร้อมเปิดตัวรางวัลพิเศษ DEmark Grand Prix ค้นหาผลงาน DEmark ต้นแบบแห่งความสำเร็จในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแบบอย่างของการยกระดับมาตรฐานงานออกแบบไทยสู่สากล โดยจะเปิดรับสมัครนักออกแบบ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565

สามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทาง https://demarkaward.net/ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย