09 มีนาคม 2565

บอร์ดTQM ไฟเขียว เสนอผู้ถือหุ้นเข้าซื้อTQR ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท เผยหลังปิดดีลTQM ถือหุ้นรวม44.43%

บอร์ดบมจ. ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น หรือ TQM เตรียมเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเข้าซื้อหุ้น TQR จากผู้ถือหุ้นใหญ่  กลุ่มพรรณนิภา เผยเข้าลงทุนในหุ้น 102 ล้านหุ้น ของหุ้น TQR ทั้งหมด ในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท ระบุภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จจะทำกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อขยายธุรกิจ โดย TQR เป็นธุรกิจนายหน้ารับประกันภัยต่อที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ดี ขณะที่ TQM มีฐานข้อมูลและความเข้าใจผู้บริโภคในตลาดเป็นอย่างดี มั่นใจจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ๆ ที่ตรงความต้องการของลูกค้าและช่วยบริหารความเสี่ยงภัยได้เป็นอย่างดี นับเป็นก้าวสำคัญในการเตรียมพร้อมยกระดับการให้บริการในธุรกิจนายหน้าประกันภัยอย่างครบวงจรและสมบูรณ์แบบที่สุดในประเทศไทย  
ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 

ดร.อัญชลิน พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าลงทุนในหุ้นของ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) หรือ TQR จำนวน 102 ล้านหุ้น หรือ 44.35% ของหุ้น TQR ทั้งหมดในราคาหุ้นละ 5.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 520.20 ล้านบาท ทั้งนี้ หลังเข้าซื้อแล้วทำให้ TQM ถือหุ้นรวม 44.43% โดยการเข้าถือหุ้นเพิ่มในครั้งนี้ส่งผลให้ TQM มีจำนวนหุ้นเกินกว่า 25% จึงต้องดำเนินการเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของ TQR (Tender offer) ที่ราคาหุ้นละ 5.10 บาท ภายในวงเงินประมาณ 651.83 ล้านบาท

“การที่ TQM เข้าซื้อหุ้นของ TQR ในครั้งนี้ นับเป็นการเข้าลงทุนในธุรกิจที่ให้การสนับสนุนระหว่างกัน เป็นการขยายธุรกิจและกระจายการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวของ TQM ที่ต้องการพัฒนาและยกระดับให้เป็นกลุ่มบริษัทนายหน้าประกันภัยที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าและคู่ค้า ด้วยการนำเสนอบริการแบบครบวงจรที่สุดในประเทศไทย” 

ด้านนายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า มีความยินดีอย่างยิ่งที่ TQM จะมาร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ และมั่นใจว่าทั้ง 2 บริษัทจะสร้างประโยชน์ร่วมกันในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาด ส่งผลดีทั้งแก่ลูกค้าและผู้ถือหุ้นในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม TQR เป็นบริษัทนายหน้ารับประกันภัยต่อที่มีศักยภาพสูง ฐานะทางการเงินแข็งแกร่ง รายได้และกำไรเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ที่ผ่านมา TQR มีรายได้ที่ 256 ล้านบาท และกำไร 97 ล้านบาท 

นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) 

ทั้งนี้ TQM จะเข้าซื้อหุ้นหลังจากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (AGM)
ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 28 เมษายน 2565 คาดว่าจะเข้าทำรายการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2/2565 นี้