15 กุมภาพันธ์ 2565

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสาร

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพิ่มทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร เปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 

รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพิ่มทางเลือกใหม่ในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ที่ถือว่ามีความประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มเปิดจำหน่ายบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ที่ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ผู้โดยสาร และเป็นทางเลือกที่มีความประหยัด และคุ้มค่า ซึ่งจะช่วยแบ่งเบาภาระของผู้โดยสารจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันได้ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เนื่องจากบัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว ราคา 750 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการออกบัตร 50 บาท) หากคำนวณแล้วจะเฉลี่ยเที่ยวละ 25 บาท เดินทางจากรังสิต – ตลิ่งชัน ระยะทาง 41 กิโลเมตร ประหยัดสูงสุดเพียง 0.60 บาทต่อกิโลเมตร สำหรับข้อกำหนดการใช้บัตรโดยสารประเภทรายเดือน 30 วัน 30 เที่ยว มีดังนี้

: ผู้โดยสารจะไม่สามารถขอคืนเงินได้ในทุกกรณี 

: ผู้โดยสารสามารถเติมมูลค่าเที่ยวเดินทางได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วโดยสารเท่านั้น 

: วันหมดอายุ 30 วันจะเริ่มนับตั้งแต่เข้าใช้งานครั้งแรก 

: เมื่อซื้อบัตรโดยสารแล้วจะต้องใช้เดินทางภายใน 45 วัน มิฉะนั้นจำนวนเที่ยวเดินทาง
จะถูกตัดเหลือ 0 เที่ยว , 

: หากบัตรโดยสารวันหมดอายุหรือเที่ยวเดินทางหมด สามารถเติมเที่ยวใหม่ได้ ตามเงื่อนไข
ที่บริษัทฯกำหนด 

: กรณีเติมเที่ยวเดินทาง จะนับวันหมดอายุของบัตรโดยสารใหม่ทันที 

: กรณีเติมเที่ยวเดินทางต้องมีเที่ยวเดินทางคงเหลือน้อยกว่า 50 เที่ยว 

โดยหลังจากเปิดจำหน่ายบัตรดังกล่าววันแรกปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้โดยสารสอบถามเพื่อหาซื้อบัตรดังกล่าว เป็นจำนวนมาก

หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส่วนบริการลูกค้า 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง รถไฟฟ้าสายสีแดง ยกระดับคุณภาพชีวิตชานเมือง