22 กุมภาพันธ์ 2565

เปิดอบรมหลักสูตร "ถ่ายภาพให้สวย "

นายนิพิธ อริยวงศ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสถาบันธนารักษ์ศึกษา เปิดเผยว่า หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ในการเปิดอบรมหลักสูตร "ถ่ายภาพให้สวย" ทำให้มีเสียงเรียกร้องให้มีการเปิดอบรมหลักสูตรนี้ใน
รุ่นต่อไป ซึ่งการอบรมนี้มีวิทยากรหลักคือ คุณวรรธนะ วงศ์สีนิล ช่างภาพมืออาชีพของไทยที่มีผู้ติดตาม
ทั่วโลก                                                       

จากการประเมินผลในการอบรมในรุ่นแรก  พบว่าประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้อบรมที่มาจากหลาก หลายพื้นฐานความรู้ โดยที่ผู้เข้าร่วมการอบรมนี้ท้ังหมด ต่างให้ความเห็นว่า แม้ทุกคนจะมี background เรื่องการถ่ายภาพที่แตกต่างกัน แต่หลังจากเข้าอบรมแล้ว ต่างก็มีความรู้เรื่องการถ่ายภาพแง่หนึ่งแง่ใดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทันที โดย วิทยากรนั้น มีความเป็นมืออาชีพ สามารถอธิบายให้เข้าใจง่าย ไม่เน้นทฤษฎี แต่ใช้การปฎิบัติด้วยการถ่ายภาพจริงๆ และมีการให้คำแนะนำจากวิทยากรอย่างใกล้ชิด                      


รับจำนวนจำกัด โดยไม่มีการจำกัดความรู้ผู้เข้าอบรม และ ไม่จำกัดกล้องที่ใช้ (สามารถใช้กล้องถ่ายภาพมือถือเข้าร่วมหลักสูตรถ่ายภาพให้สวย)

ในวันเสาร์ที่ 19 มีนาคม นี้เวลา 13.00-17.00 น  ณ สมาคมธรรมศาสตร์  ค่าอบรม 2,000 บาท


สนใจโปรดติดต่อ  คุณสมใจ โทร 089-86 65800