12 มกราคม 2565

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เชิญร่วมงาน “วิ่งสร้างเมือง 2022”

สมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชวนนักวิ่งร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022” (Run For Better City 2022) ตอน Kidtizen (คิด_ตี__เส้น) ในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ

นายเกียรติศักดิ์ เวทีวุฒาจารย์ หรือ “เกี๊ยง วงเฉลียง” ในฐานะประธานการจัดงานฯ กล่าวว่า โครงการ “วิ่งสร้างเมือง” (Run For Better City 2022) เป็นกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน และผลักดันให้เกิดการพัฒนาเมืองในทิศทางที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตของคนเมืองและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดของการสร้างเมืองให้ยั่งยืน สอดคล้องกับวิชาชีพสถาปนิกที่เป็นผู้ออกแบบอาคาร

และสร้างสรรค์พื้นที่สาธารณะต่างๆ ในชุมชน ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอย การปฏิสัมพันธ์และสภาพแวดล้อม 


“การจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด (คิด_ตี__เส้น) "Kidtizen" เพราะเราเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของพลเมืองและจะเป็นกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนสังคมเพื่อการพัฒนาประเทศในอนาคต พร้อมสนับสนุนให้เด็กได้คิด และตีเส้นทางชีวิตของตนเอง และมั่นใจว่าสามารถ

ประสบความสำเร็จได้บนเส้นทางที่สร้างขึ้นจากจุดเริ่มต้นที่ดี โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด โดยการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคมเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เด็กที่ขาดโอกาสให้ได้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี”

สำหรับรูปแบบกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 04.30 น. ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และบริเวณโดยรอบจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยเป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ 3 ระยะ แบ่งเป็น ระยะมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร, ระยะไมโครมาราธอน 5 กิโลเมตร, ระยะนาโนมาราธอน 2.5 กิโลเมตร บัตรราคา 800 บาท โดยจะได้รับเสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, เหรียญที่ระลึกตามระยะ และชุดอาหาร ฟรี! สำหรับเด็กส่วนสูงไม่เกิน 1.20 ม. ที่มาพร้อมผู้ปกครองที่สมัครในประเภทไมโครมาราธอน หรือนาโนมาราธอน รับฟรี เสื้อที่ระลึก, หมายเลขวิ่ง, ชุดอาหารสำหรับเด็ก (จำนวนจำกัด 200 คน)

ผู้สนใจร่วมกิจกรรม “วิ่งสร้างเมือง 2022”
สามารถสมัครผ่านทาง https://www.runlah.com/events/r4bc2022
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line: @R4BC และ Facebook: วิ่งสร้างเมือง