22 กันยายน 2564

กินเจปีนี้ สุขภาพดี มีบุญ


ขอเชิญร่วมฝากชื่อให้คณะพระไภษัชย์ทั้ง7พระองค์(สัตตะพุทธะ)คุ้มครอง ทั้ง 12 ราศี อธิฐานบารมีสุขภาพ
ดีหนีโรคภัย ประกอบพิธีสวดมนต์โดยพระสงฆ์วัดธรรมปัญญารามบางม่วง(มหายาน) หน้าองค์พระไภษัชคุรุพุทธเจ้า(พระพุทธเจ้าหมอยา) ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นทำให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นกับหลายครอบครัวเกิดความหวาดกลัวหวาดระแวงขึ้นกับผู้คนเป็นจำนวนมากด้วยเหตุนี้ องพจนกรโกศลเจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จึงได้เปิดตำราของมหายานแล้วพบว่า นอกจากระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้าแล้วนั้น ยังมีคณะพระไภษัชย์อีก6พระองค์ที่เป็นพระพุทธเจ้าจอมแพทย์รวมเป็น 7 พระองค์ เรียกว่า สัตตะพุทธะ เป็นคณะพระไภษัชย์ทั้ง7 ที่อยู่ในพระสูตร ด้วยเหตุนี้ องพจนกรโกศล เจ้าอาวาสวัดธรรมปัญญารามบางม่วง จึงได้จัดพิธีสวดมนต์อธิฐานบารมีของพระไภษัชย์ทั้ง 7 พระองค์ เพื่อคุ้มครองป้องกันโรคภัยร้ายต่างและเสริมสร้างบารมีให้กับผู้ที่เป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลกินเจและผู้ที่ร่วมฝากรายชื่อถวายตะเกียงหน้าพระยูไลไภษัชยคุรุพุทธเจ้า ณ วัดธรรมปัญญารามบางม่วง อ.สามพราน จ.นครปฐม

สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพงานเทศกาลกินเจ หรือฝากรายชื่อร่วมถวายดวงตะเกียง
เพื่อเสริมวาสนาบารมี 


สอบถามรายละเอียดได้ที่ : วัดธรรมปัญญารามบางม่วง โทร. 085-1779169,085-3036788