16 กันยายน 2564

ทำพาสปอร์ตได้แล้ว สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

พร้อมให้บริการภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด -19  

เปิดให้บริการแล้ววันนี้ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปทุมวัน
(ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์) ชั้น 5 โซน A พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน


เปิดทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 16.00 น.
โดยการจองคิวล่วงหน้าเพื่อเข้ารับบริการผ่าน www.qpassport.in.th ภายใต้มาตรการป้องกันการควบคุมโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ 02-572-8442 และสามารถติดตามร้านค้าเปิดใหม่ กิจกรรมต่างๆ และโปรโมชั่นที่น่าสนใจของ
 เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ (MBK CENTER) ได้ที่ www.mbk-center.co.th
และ www.facebook.com/mbkcenterth