06 กันยายน 2564

การประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021)

สถาบันการสร้างชาตินานาชาติ (Nation-Building Institute International  (NBII)) ร่วมกับสถาบันการสร้าง
ชาติประเทศไทย, สถาบันการสร้างชาติมาเลเซีย, สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา, สมาคมสังคมศาสตร์
แห่งประเทศไทย, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ Asia Future Institute (ประเทศเกาหลีใต้) จัดการประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ ครั้งที่ 5 (The 5th International Conference on Nation-Building 2021) ในหัวข้อInnovative Strategies for Crisis Recovery and Nation-Building (นวัตกรรมยุทธศาสตร์การฟื้นฟูจากวิกฤตและการสร้างชาติ) วันที่ 8 - 9 กันยายน 2564 เวลา 9.00-18.00 น.

ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม ปาฐกถานำโดย ฯพณฯ อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปาฐกถาพิเศษโดย ดร.ทีดรอส อัดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก (WHO) และศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาตินานาชาติ 

ผู้สนใจเข้ารับฟัง ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/fGjdHEyP6drELbGm9