25 สิงหาคม 2564

กรมการค้าต่างประเทศจัดสัมมนาออนไลน์ หนุนผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าเพื่อเพิ่มศักยภาพธุรกิจ

 

     กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)  ผู้ส่งออก ผู้ผลิต และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมสัมมมนาออนไลน์ ภายใต้โครงการขยายการค้าการลงทุนสู่สากล ในเรื่อง “BOOST ธุรกิจ...ด้วยสิทธิประโยชน์ทางการค้า” ตั้งเป้าเสริม สร้าง ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางการค้าไปใช้เป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาส ขยายธุรกิจเพิ่ม ขีดความสามารถ ในการแข่งขัน และช่วย ลดต้นทุนธุรกิจ 

     โดยสัมมนาออนไลน์ผ่านระบบซูมซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน ระหว่างเวลา 08.30-12.00 น.กรมการค้าต่างประเทศได้ขนทัพ วิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิมากด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์โดยตรง ในประเด็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า การรับรอง ถิ่นกำเนิด สินค้าด้วยตนเอง (Self-Certification) และให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Form D

ผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถลงทะเบียนและติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 0 2254-6891-9 ต่อ 10 หรือโทร. 087 978 5409