28 กรกฎาคม 2564

โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ


ขอเชิญบริจาคขวดพลาสติกใช้แล้ว (ขวด PET) ใน  “โครงการ แยกขวด ช่วยหมอ” ภารกิจระดมขวดเพื่อแปรรูป ตัดเย็บชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้บุคลากรทางการแพทย์

จากสถานการณ์โควิด 19 ของประเทศไทยในขณะนี้ ชุด PPE นับเป็นเสื้อเกราะสำคัญที่จะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้ปลอดภัย นับเป็นการสานต่อโครงการของเฟซบุ๊ค “เพจ Less Plastic Thailand” ผนึก 5 พันธมิตร เดินหน้าโครงการ หวังให้บุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์ปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 ภารกิจนี้ตั้งเป้าในการส่งมอบชุด PPE Level 2 แบบซักสะอาดใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง (Reusable PPE) จำนวนขั้นต่ำ 5,000 ชุด ให้แก่มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อนำไปบริจาคในพื้นที่ขาดแคลน  

และเพื่อให้การดำเนินงานครบวงจรและภารกิจนี้สำเร็จได้อย่างแท้จริง “เพจ Less Plastic” ได้จับมือกับ “YOUเทิร์น Platform by GC” แพลทฟอร์มบริหารจัดการขยะพลาสติกครบวงจร ที่มีภารกิจระดมขวดพลาสติกใช้แล้ว หรือขวดพลาสติกใสที่เราใช้ดื่มน้ำ จากจุดรับพลาสติกใช้แล้วของ YOUเทิร์น และพันธมิตร ที่ร่วมกันในการเก็บขวดพลาสติกใช้แล้ว และยังใช้เป็นคลังเก็บวัตถุดิบ ก่อนนำไปทำเป็นเส้นใย ถักทอ เคลือบสะท้อนน้ำ ด้าน “ไทยแทฟฟิต้า” จะทำหน้าที่ในการตัดเย็บให้เป็นชุด PPE Level 2 ที่เมื่อซักสะอาดแล้วสามารถใช้ซ้ำได้ 20 ครั้ง เป็นชุดที่เหมาะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์เพื่อใส่ป้องกันการติดเชื้อในจุดคัดกรอง หัตถการขนาดเล็ก

 ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปรวมพลังในการบริจาคขวดน้ำพลาสติกที่ใช้แล้ว ณ จุดรับพลาสติกใช้แล้วของโครงการฯ  ดังนี้ 

• สถานีบริการน้ำมัน ปตท. ที่ร่วมโครงการ

 PTT STATION สาขาแยกประชาอุทิศ-ลาดพร้าว

 PTT STATION สาขาวิภาวดีรังสิต

 PTT STATION สาขาวิภาวดี 11

 PTT STATION สาขารามอินทรา กม. 6.5

 PTT STATION บจ.ที.เค.ที คอมเมอร์เชียล

 PTT STATION สาขามีนบุรี

 PTT STATION สาขายานนาวา

 PTT STATION สาขาจอมทอง

• จุดรับพลาสติกใช้แล้ว โครงการ ส่งพลาสติกกลับบ้าน 

• จุดรับของเครือข่าย Less Plastic Thailand 

• คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

• สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร A 

• บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (สำนักงานใหญ่)

หากไม่สะดวกมาที่จุดรับพลาสติกใช้แล้ว สามารถนำส่งไปรษณีย์มาร่วมโครงการ ได้ที่ โครงการแยกขวดช่วยหมอ บริษัท ทีเออาร์เอฟ จำกัด (อาคารบริหารจัดการขยะ) 999 หมู่ 1 ต.หนองปรือ อ.บางพลี       จ.สมุทรปราการ 10540 

นอกจากนี้ โครงการฯ กำลังขยายจุด Drop Point สู่จังหวัดต่าง ๆ ผ่านช่องทางพันธมิตร ทั้งนี้ สามารถติดตามช่องทางการรับพลาสติกใช้แล้ว และความคืบห น้าโครงการฯ ได้ทางเพจ Less Plastic

นับเป็นความร่วมมือจากพันธมิตรที่จับมือร่วมกันทำงาน ภายใต้จุดประสงค์สำคัญคือ ต้องการช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าปลอดภัยจากสถานการณ์โควิด 19 ให้มากที่สุด ทว่าการร่วมมือกันเพื่อให้ภารกิจในครั้งนี้บรรลุผลอย่างเดียวคงไม่พอ แต่ยังมุ่งการสร้างกรอบความคิด (Mindset) ร่วมกันของทุกภาคส่วนในการนำขวดพลาสติกใช้แล้วจาก YOUเทิร์น Platform by GC และพันธมิตร สะท้อนให้เห็นถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนควบคู่ไปด้วย  ระหว่างนี้ โครงการ Less Plastic ยังคง ขอ "ระดมทุน" เพื่อหาค่าผลิต ค่าตัดเย็บ (ราคาชุดละ 450 บาท) บริจาคผ่าน 2 บัญชี มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล และวิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ จุฬาภรณ์ มธ. (สิ้นสุด 25 ธันวาคม 2564)

#แยกขวดช่วยหมอ

#YOUเทิร์นเริ่มต้นที่ยู

#EndtoEndWaste

#GCChemistryforBetterLiving

#GCCircularLiving