14 มีนาคม 2564

กิจกรรม“กินข้าวโพดกันโลด@ฟอร์จูนทาวน์”

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพาณิชย์จังหวัด นนครราชสีมาร่วมกับบริษัท ซีพีแลนด์ จำกัด (มหาชน)เปิดพื้นที่ “ฟอร์จูน”

ถนนรัชดาภิเษก ทำเลทองเพื่อให้เกษตรกรนำข้าวโพดจากอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมาบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาวะราคาข้าวโพดตกต่ำ ในงาน “กินข้าวโพดกันโลด
@ฟอร์จูนทาวน์” 16-18 มีนาคม 2564 เวลา 14.00-20.00น.

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสในมันสำปะหลังทำให้เกษตรกรที่ปลูกมันสำปะหลังในอำเภอเสิงสางและอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา(ซึ่งปกติเป็นพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย) ได้รับผลกระทบจนต้องตัดสินใจกำจัดมันสำปะหลังออกทั้งหมดและปรับเปลี่ยนมาปลูกข้าวโพดหวานทดแทนระหว่างรอการกลับไปปลูกมันสำปะหลังอย่างเดิม จึงทำให้ผลผลิตที่ออกมามากเกินความคาดหมายเนื่องจากไม่ได้วางแผนการตลาดไว้ก่อนประกอบกับมีเกษตรกรในจังหวัดนครราชสีมาปลูกข้าวโพดเป็นประจำอยู่แล้ว และเกิดสภาวะการหดตัวของความต้องการใช้ข้าวโพดหวานอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ความต้องการของผู้บริโภคทั้งรายย่อยและผู้ประกอบการที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมาและในกรุงเทพฯรวมถึงจังหวัดใกล้เคียงมีความต้องการบริโภคที่ลดลง 

สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมาจัดจุดระบายข้าวโพดอย่างเร่งด่วนเพราะข้าวโพดสามารถเก็บไว้ได้เพียง2-3วันหลังจากเก็บเกี่ยว  ปัจจุบันราคาหน้าสวนอยู่ที่ 3-5 บาท ต่อกิโลกรัมเท่านั้น 

ซึ่งในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคมนี้ เกษตรกรได้นำไปขายที่หน้าร้านเป็นลาว ริมถนนธนะรัชต์ ได้รับความสนใจช่วยอุดหนุนจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขาใหญ่อย่างมาก รวมถึงผู้ประกอบการสมาชิกสมาคม ชาวบ้าน ช่วยกันอุดหนุนจนทำให้ข้าวโพดจำนวน 7 ตันหมดลงอย่างรวดเร็ว เกษตรกรที่นำมาจำหน่ายดีใจมากและในวันที่ 16-18 มีนาคมศกนี้ หน้าห้างฟอร์จูนทาวน์ ถ.รัชดาภิเษก เวลา 14.00-20.00น. สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่และองค์กรเครือข่ายจับมือกับ “Food For Fighters” เพื่อจัดแม่ครัวอาสาสมัครดำเนินการประกอบอาหารจากข้าวโพดทั้งคาวและหวานและช่วยจำหน่าย 


จึงขอเชิญทุกท่านมาอุดหนุนข้าวโพดจากเกษตรกรโดยตรง
( สามารถสั่งจองข้าวโพดล่วงหน้าได้ที่คุณกมลวรรณ โทร.08-3092-2078 ) 
FB:สมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่