02 มีนาคม 2564

สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ) จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี

รัญชา บริบาลบุรีภัณฑ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนอ) จัดทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสครบรอบ 87 ปี แห่งการสถาปนาสมาคม และหลังเลี้ยงอาหารกลางวันได้จัดงาน TEA-TALK   "Start up Mindset"  มีการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เปลี่ยน...ก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน” โดย ดร.พลอย สุขาดา วิจิตรวาณิชย์พงษ์ เมื่อเร็วๆ นี้


“เปลี่ยน...ก่อนถูกบังคับให้เปลี่ยน” โดย ดร.พลอย สุขาดา วิจิตรวาณิชย์พงษ์ เมื่อเร็วๆ นี้