24 มกราคม 2564

บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด

จัดพิธีบวงสรวงโรงงาน เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล

คุณกฤติยาณี พรมแพง และ นายพัฒพงศ์  พงศ์พาพัฒน์ สองผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL COMPANY) และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด  (KPPM GLOBAL RUBBER COMPANY)  พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัท ได้แก่  นายไสว ณ นคร รองกรรมการผู้จัดการ นายทวีศักดิ์ สุขศรีนวล Gerneral Manerger บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด นายสมโภชน์ ตั้งสิริโรจน์สกุล
คุณปิยะฉัตร ตรอยธนะวัฒนา และพนักงานบริษัท ร่วมในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย  เปิดฤกษ์โรงงาน เนื่องในโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมโรงงานบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมโรงงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน โดยมีพราหมณ์พฏประวีณ์ พุทธิพโล จากสำนักพิธีกรรมโหรพราหมณ์พฏประวีณ์ พุทธิพโล เป็นผู้ประกอบพิธี


คุณกฤติยาณี พรมแพง และ นายพัฒพงศ์  พงศ์พาพัฒน์ สองผู้บริหารบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล จำกัด (KPPM GLOBAL COMPANY) และ บริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด  (KPPM GLOBAL RUBBER COMPANY) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทพ เทวดา ฟ้า ดิน เอาฤกษ์ เอาชัย เปิดฤกษ์โรงงาน เนื่องในโอกาสปรับปรุงซ่อมแซมโรงงานบริษัท เคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ จำกัด ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึงถือเป็นฤกษ์งามยามดี  โดยเลข 9 หมายถึง 9 แรกของปี ขอให้เป็น 9 ที่มีแต่ความสุข ขอให้เป็น 9 ที่สมหวัง ขอให้เป็น 9 ที่เจอแต่สิ่งดีๆ

ในชีวิต วันนี้จะทำอะไรขอให้มี 9 แสน คือ.แสนเฮง แสนเจริญ แสนมั่งมี.แสนสุข แสนสดชื่น แสนสมหวัง แสนโชคดี แสนร่ำรวย และแสนปลอดภัย ขอให้โรงงานเคพีพีเอ็ม โกลบอล รับเบอร์ กิจการงานราบรื่น สำเร็จดังหวังทุกประการ เพื่อให้การปรับปรุงซ่อมแซมโรงงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และเพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่บริษัทและพนักงาน