12 ตุลาคม 2563

พช.นนทบุรี ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยแพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอำเภอ ผู้แทนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีในวันนี้  ในการนี้ นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงาน และ
ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ด้วย โดยในช่วงเช้า มีกิจกรรมดังนี้

    -พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป

    -พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม และกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่

สถานีข่าว พช. CNS นนทบุรี -รายงาน