27 ตุลาคม 2563

การนิคมอุตสาหกรรมหนองแค คว้า 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม จากสภาอุตสาหกรรมฯ

ตอกย้ำศักยภาพพื้นที่การผลิตอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับทุกคุณภาพชีวิต

การนิคมอุตสาหกรรมหนองแค  หนึ่งในธุรกิจภายใต้การดำเนินการ จัดการบริหารพื้นที่โครงการ โดย
บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความสำเร็จของการบริหารพื้นที่ที่ดีเยี่ยมให้แก่ผู้ประกอบการ ภายในนิคมอุตสาหกรรมหนองแค ตลอดจนชุมชนรอบข้าง เพื่อสร้างผลประโยชน์และการเติบโตไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างยั่งยืน  ส่งผลให้ได้รับการรับรองเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์ 
จนสามารถคว้า “ รางวัลนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 4.0 ด้าน Smart Water” และ “รางวัลการรักษาระบบการ

เป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ ECO-Excellence “  ซึ่งนับเป็น 2 รางวัลใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อม ในงาน ECO INVOVATION FORUM 2020  จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ร่วมกับ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี นายอภิเชษฐ นุ้ยตูม Engineering Solution Business Manger และนายอนุชิต พยอมน้อย  Industrial Estate Business Manager เป็นผู้แทนเข้ารับมอบโล่เกียรติยศและใบประกาศเกียรติคุณ   
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ไบเทค บางนา                  

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค  มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์  เพื่อให้นิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยได้เข้าสู่เป้าหมายของการเป็นหนึ่งในนิคมอุตสาหกรรมอันดับต้นๆ ของทวีปเอเชีย