20 กันยายน 2563

งานจับรางวัล Tollway Lucky Way ใบเสร็จให้โชค 2020

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณต่อผู้ใช้บริการทางยกระดับอุตราภิมุขมาตลอดกว่า 31 ปี บริษัท   ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ จึงสานต่อกิจกรรมขอบคุณผู้ใช้บริการ      จัดโครงการ “Tollway Lucky Way 2020” ภายใต้แคมเปญ “ใบเสร็จให้โชค...ชมกีฬาระดับโลก ณ กรุงโตเกียว” โดยให้ผู้ใช้ทางยกระดับส่งใบเสร็จค่าผ่านระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 31 สิงหาคม 2563  เพื่อร่วมลุ้นแพ็คเก็จทัวร์และตั๋วเข้าชมกีฬาโอลิมปิคครั้งที่ 32 ณ ประเทศญี่ปุ่นและของรางวัลอื่นกว่า 190 รางวัล มูลค่ากว่า 3.1 ล้านบาท 

คุณอัจฉรา เจริญพร ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และสื่อสารองค์กร  บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผลตอบรับจาก โครงการ Tollway Lucky Way 2020 ในครั้งนี้มีผู้ใช้บริการทางยกระดับส่งใบเสร็จเข้ามาร่วมกิจกรรมกว่า 7 แสนใบ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าทุกปีที่เราจัดงานมา แต่ก็นับว่าเป็นจำนวนที่ไม่น้อย ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคCOVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและธุรกิจทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทำให้บริษัทฯต้องขยายระยะเวลาการจัดกิจกรรมออกไปอีก 3 เดือน ประกอบกับทางภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ทำให้ส่งผลต่อจำนวนผู้ใช้บริการ แต่ทั้งนี้บริษัทฯจะพยายามจัดกิจกรรมให้ดียิ่งขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณผู้ใช้บริการที่ให้การตอบรับในการบริการและการร่วมกิจกรรมกับทางบริษัทด้วยดีเสมอมา 

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง นายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ประธานภายในงานเป็นผู้จับใบเสร็จค่าผ่านทางเพื่อหาผู้โชคดีที่ได้รับ รางวัลที่1 แพ็คเกจเดินทางชมกีฬาระดับโลก ณ ประเทศ ญี่ปุ่น

จำนวน 10 รางวัล (รางวัลละ2นั่ง) รวมมูลค่า 1,871,500 บาท สำหรับรายชื่อผู้โชคดีสามารถติดตามได้ที่ www.tollway.co.th หรือ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 25 กันยายน 2563 และสามารถติดต่อขอรับรางวัลได้ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป (จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ Tollway Call Center:1233