11 สิงหาคม 2563

เริ่มแล้ว “STYLE Bangkok Telematching in LOVE”

กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องออนไลน์วันแรกเปิดเวทีจับคู่เจรจา ผู้ส่งออกไทย-ผู้นำเข้านานาชาติ 84 คู่

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดกิจกรรม “จับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ LOVE” ซึ่งจัดขึ้น ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก กิจกรรม LOVE จะจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2563 นี้

          นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านการแข่งขันการค้าระหว่างประเทศของผู้ประกอบการไทยให้สามารถ ตั้งรับ ปรับตัว และหาโอกาส ในการเข้าสู่ตลาดโลกด้วยความพร้อมที่จะเรียนรู้ถึงสถานการณ์และรูปแบบการค้า รวมถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป เพื่อนำมาปรับตัวทั้งในส่วนที่เป็นสินค้าและองค์กรให้เกิดความมั่นใจ 

   นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

          มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ของเศรษฐกิจการค้าโลกที่เปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรง รวมถึงเป็นการเพิ่มโอกาสพัฒนารูปแบบ คุณลักษณะ แบรนด์สินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับ พร้อมที่จะขยายโอกาสเจาะตลาดการค้าเพื่อส่งออกทั่วโลก ทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ นอกจากนี้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้สนับสนุนข้อมูลการค้า องค์ความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ทางการค้าระหว่างประเทศ เพิ่มความมั่นใจในการตัดสินใจเพื่อการวางแผน การเจาะตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำมากขึ้น  

          STYLE Bangkok Telematching in LOVE มีกำหนดจัดกิจกรรมนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม เริ่มตั้งแต่เวลา 6.30 - 23.30 น. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าทั่วทุกมุมโลก สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตามไทม์โซนของแต่ละตลาด ตั้งแต่เริ่มรับสมัครผู้ซื้อ/ผู้นำเข้า และผู้ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมจนถึงวันนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า 350 ราย โดยมูลค่าการซื้อขายในครั้งนี้ คาดว่าจะสามารถสร้างรายได้ภายใน 1 ปีกว่า 1,000 ล้านบาท 

กิจกรรมเจรจาการค้าฯ มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 350 ราย เกิดการจับคู่ 470 คู่ จากผู้ซื้อผู้นำเข้า 36 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้ ผู้ซื้อ ผู้นำเข้าที่สนใจเข้าร่วมเจรจาการค้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อินเดีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เมียนมา อาร์เจนตินา และเคนยา โดยคู่แรกเป็นการจับคู่เจรจาการค้าระหว่างผู้ส่งออกไทย บริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา จำกัด และบริษัท Kanco Sales & Distributors จากแคนาดา สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่ได้รับการขอเจรจาสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน สินค้า Wellness เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ในครัวเรือน

          “กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมุ่งหวังให้กิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากทั่วโลกได้มีโอกาสทางธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผู้ซื้อจากต่างประเทศยังไม่สามารถเดินเข้ามาประเทศไทยเพื่อเจรจาธุรกิจการค้าได้ในช่วงเวลานี้ กิจกรรมนี้จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าในภาพรวมให้ดียิ่งขึ้น และเป็นโครงการนำร่องให้ผู้ประกอบการได้ปรับตัวในสถานการณ์การค้าในปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นของไทย และผู้ซื้อ/ผู้นำเข้าจากทั่วโลก 

          ได้พบปะ แลกเปลี่ยน และเจรจาการค้าร่วมกัน ทั้งยังเปิดมุมมองและวิธีการเจรจาธุรกิจในรูปแบบใหม่สามารถรองรับการเตรียมพร้อมการเจรจาการค้าที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคการค้าแนวใหม่” อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวทิ้งท้าย 

         
สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th
สายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169