08 กรกฎาคม 2563

DITP พร้อมจัดงานSTYLE Bangkok Telematchingin LOVE ( Lifestyle On Virtual Exhibition) มั่นใจหลังคลายล็อกดาวน์เฟส 5 ยอดธุรกรรมออนไลน์พุ่งกระฉูด

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เตรียมจัดงานSTYLE Bangkok Telematching in LOVEMatching ผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่น กับผู้ซื้อผ้นำเข้าทั่วโลก มั่นใจช่วยให้ผู้ส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นพุ่งเกินคู่แข่ง

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ชื่อ STYLE Bangkok Telematchingin Lifestyle Online Virtual Exhibition (L.O.V.E.) โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศพร้อมเดินหน้าเปิดเวทีการค้ารูปแบบใหม่รวมนักธุรกิจและผู้ซื้อกว่า 100 ราย จับคู่เจรจาธุรกิจ เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยสู่ตลาดศักยภาพอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสถานการณ์covid19 ก่อนประเทศคู่แข่ง

“การจัด STYLE Bangkok Telematchingin LOVE จะช่วยเพิ่มโอกาสในการเจรจาการค้า และช่องทางการพบปะ การจัดจำหน่ายระหว่างผู้ซื้อ ผู้นำเข้าจากทั่วโลก ผู้ผลิต และผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทยได้มากขึ้น ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไลฟ์สไตล์ของไทย ส่งผลให้มีเม็ดเงินเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเพิ่มอีกทางนอกจากนั้นยังจะช่วยผู้ประกอบการสินค้าไลฟ์สไตล์และแฟชั่นที่กว่าร้อยละ90เป็นผู้ประกอบการขนาดSMEsให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้และแรงงานในการผลิตกว่า3 แสนมาจากงาน นายสมเด็จกล่าว

สำหรับการจัดงาน STYLE Bangkok Telematchingin LOVEจะอยู่ในรูปแบบOne-on-One Online Business Matching พร้อมโชว์นิทรรศการแสดงสินค้าตัวอย่างเพื่อนำเสนอแก่ผู้ซื้อแบบ Live Streaming ควบคู่กับการนำเสนอสินค้าผ่านออนไลน์แพล็ตฟอร์ม Stayinstylebangkok.com อีกทั้งด้านผู้ประกอบการไทยยังสามารถเดินทางมาเจรจาการค้า ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยกรมฯ จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบ VDO Conference พร้อมล่ามแปลภาษา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ ณ วันจัดงาน หรือสามารถเจรจาการค้าออนไลน์ ณ บริษัทของตนตามความสะดวก

ทั้งนี้งาน STYLE Bangkok Telematchingin LOVELifestyle Online Virtual Exhibition  มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่
11
14 สิงหาคม 2563 ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก หรือเจรจาการค้าออนไลน์ ณ บริษัทของผู้ประกอบการ สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 0-2507-8361, 8363, 8364, 8404 โทรสาร 0-2547-4281 อีเมลlifestyleunit@ditp.go.th