30 มิถุนายน 2563

The Boss 90 the Ultimate Leader จัดสัมนนา Modern Marketing...การตลาดยุคใหม่สถาบันการบริหารและจิตวิทยา (MPI) ผู้จัดหลักสูตรThe Boss 90, the Ultimate Leader เดินหน้าจัดงานสัมมนา สำหรับผู้นำยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสัปดาห์นี้ อัพเดทในมิติการตลาด เเละ
การวางเเผนภาษี ในหัวข้อ Modern Marketing...การตลาดยุคใหม่ และ  Channel Engagement การใช้
ช่องทางสื่อ เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างตรงเป้า และ หลักการกลยุทธ์การวางแผนภาษีอากร  การจัดการต้นทุนขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สาระเข้มข้น เนื้อหาแน่น ครบเครื่อง ทั้งความรู้และบทเรียนจากของจริง
ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงของวิทยากรที่เป็นผู้นำองค์กรยุคใหม่ การวางแผนภาษีระดับประเทศ
 ที่ศูนย์การประชุม C ASEAN รัชดา