05 มิถุนายน 2563

Special Olympics Thailand

 เพื่อคนพิการ

ด้วยสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิคแห่งประเทศไทย   เป็นองค์กรที่รับผิดชอบการพัฒนาความสามารถทางกีฬาของบุคคลที่พิการทางสติปัญญา ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากว่า 30 ปี นั้น

สเปเชียลโอลิมปิคไทยได้ดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬา และสุขภาพ ให้กับนักกีฬาที่พิการทางปัญญา หรือ นักกีฬาพิเศษ อย่างหลากหลายในทุกภูมิภาคของประเทศ เป็นผลให้ปัจจุบันมีนักกีฬาพิเศษได้รับโอกาสเข้าร่วมโครงการสเปเชียลโอลิมปิคไทยกว่า 28,000 คน

จึงได้จัดทำโครงการ #Together+Special ซึ่งเป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงพลังและกำลังใจจากทุกๆ คนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อนักกีฬาพิเศษ เพื่อคนพิเศษ ด้วยกัน โดยท่านสามารถสมทบทุนบริจาคเพื่อนักกีฬาผู้พิการทางปัญญา