25 พฤษภาคม 2563

ผ่าทางออกธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู้พิษ COVID-19

GIT ขอเชิญท่านเข้ารับชม Webinarหัวข้อ “ผ่าทางออกธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู้พิษ COVID-19”
ภายใต้โครงการอบรมบ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
โดยกูรูผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ อาทิ
Dr.Christopher W. Corti, COReGOLD Technology Consultahcy, U.K.
คุณสุทธิพงษ์ ดำรงค์สกุล Managing Director I.G.S. Public Co.,Ltd.
ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563
เวลา 13.00 – 16.00 น.


สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนาฟรีได้ที่ https://joo.gl/9kZkq
สอบถามเพิ่มเติมที่
02 634 4999 ต่อ 301 – 313