21 เมษายน 2563

ไทวัสดุ เดินหน้าให้บริการเคียงข้างประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ เพื่อสุขภาพของลูกค้าและพนักงาน อย่างเคร่งครัดสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค พร้อมตรึงราคาสินค้า จำหน่ายในราคาพิเศษ ช่วยลดภาระค่าครองชีพ


ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติไวรัสโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ก่อให้เกิดผลกระทบกับเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นวงกว้าง ทั้งลูกจ้างและผู้ประกอบการต้องปรับตัวเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยคำนึงถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพและความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นสำคัญไทวัสดุ ศูนย์รวมสินค้าบ้านของคนไทย พร้อมยืนหยัดเคียงคู่พนักงาน เพื่อนคู่ค้าและประชาชน

นายสุทธิสาร จิราธิวัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน ในกลุ่มเซ็นทรัล ผู้ดำเนินธุรกิจ ไทวัสดุ เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน ไทวัสดุยังคงเปิดให้บริการอยู่23 สาขาทั่วประเทศ ด้วยคำนึงถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน รวมถึงหน่วยงานราชการ โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ หน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย ที่จะสามารถเข้าถึงสินค้าเพื่อการใช้งานได้อย่างทันท่วงที โดยเฉพาะสินค้าในหมวดเครื่องมือที่จำเป็น, สินค้าเพื่อการซ่อมบำรุง, สินค้าเพื่อการรักษาความปลอดภัย ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้เรามีการจำกัดพนักงานเข้าทำงานอย่างเหมาะสม และยึดถือแนวทางปฏิบัติตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด”
โดยไทวัสดุ ได้มีมาตรการและข้อกำหนดต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานได้ปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เริ่มจากกำหนดจุดคัดกรองอุณหภูมิก่อนเข้าทำงาน ณ บริเวณทางเข้า-ออก พร้อมทั้งให้พนักงานทุกคนล้างมือด้วยน้ำและสบู่เหลวก่อนเริ่มปฏิบัติงาน มีการเพิ่มเจลแอลกอฮอล์เตรียมไว้ตามจุดต่าง ๆมากขึ้น และจัดเตรียมหน้ากากอนามัยให้พนักงานสวมใส่ทุกครั้ง รวมถึงในพื้นที่ที่มีการใช้งานร่วมกัน เรามีมาตรการเพิ่มความถี่การทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัส, ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เน้นการจัดการบริการตามหลักระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 1 เมตร จุดนั่งรับประทานอาหาร เว้นระยะนั่ง 1 เมตร และ สลับฟันปลาไม่ให้มีจุดนั่งตรงกันแบบหันหน้าเข้าหากันเป็นต้น

หากมีพนักงานคนใดที่มีความสุ่มเสี่ยงหรือไม่ผ่านการคัดกรองตามขั้นตอนก่อนเข้าทำงาน บริษัทจะไม่อนุญาตให้พนักงานคนนั้นเข้าปฏิบัติงาน และกักตัวเฝ้าระวังอาการตามข้อปฏิบัติของสาธารณสุข พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ซึ่งเรามีสวัสดิการให้แก่พนักงานทุกคน
 ในส่วนการบริการลูกค้า พื้นที่ของแผนกบริการลูกค้า จัดให้มีแผงกั้นระหว่างลูกค้าและ พนักงาน หรือ ให้พนักงานใส่  Face Shield พร้อมทั้งมีการดูแลผู้อาวุโสแยกจากจุดปกติ โดยจัดให้พนักงานเป็นผู้ให้บริการ และ ดำเนินการเข้าคิวแทนลูกค้า เพื่อความปลอดภัยสูงสุด


ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว ได้ถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค และเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้ภาวะวิกฤตินี้ ผ่านพ้นไปโดยเร็ว รวมถึง มาตรการด้านราคาสินค้า ที่ไทวัสดุเอง มีการตรึงราคาสินค้า จำหน่ายในราคาพิเศษ มีมาตรฐานราคา ที่แน่นอน ไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาแม้เป็นกลุ่มสินค้าที่มีความต้องการสูงอย่างเช่น กลุ่มสินค้าหน้ากาก น้ำยา เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพ ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย