10 เมษายน 2563

ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)


กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 รวมถึงแนวทางในการปฏิบัติตัวแก่พนักงานขับรถที่ช่วยสนับสนุนภารกิจกรมควบคุมโรค

เมื่อเร็วๆ นี้ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมนายเกรียงศักดิ์ เพาะโภชน์ เลขานุการกรม และเจ้าหน้าที่สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งแนะแนวทางในการปฏิบัติตัวแก่พนักงานขับรถยนต์ของบริษัทโตโยต้า จำนวน 40 คน ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจกรมควบคุมโรคโดยแนวทางในการป้องกันตนเอง ดังนี้ 1.สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง ในขณะที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 2.ทำความสะอาดยานพาหนะทุกครั้งหลังออกปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการสัมผัสบ่อยๆ ด้วยแอลกอฮอล์ 70% หรือน้ำยาฟอกขาวหรือน้ำผงซักฟอก 3.ล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นเวลาอย่างน้อย 20 วินาที หรือแอลกอฮอล์เจล 4.ลดกระจกลงเล็กน้อยขณะขับรถ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก และลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ.....

ข้อมูลจาก : สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
วันที่ 10 เมษายน 2563...