วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563

พิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์ อาคาร ๕๐ ปี สศก.


เมื่อเร็วๆ นี้  ดร.มนวิภา  ประชัญคดี นายกสมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดาร ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สศก.) พร้อมคณะ ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารอเนกประสงค์  “อาคาร ๕๐ ปี สศก.”

เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมการศึกษามในถิ่นกันดารฯ ณ โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๘๔ พรรษา  ต.ดงหมู อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร  โดยมี พระญาณดิลก เจ้าอาวาสวัดมกุฏคีรีวัน จ.นครราชสีมา เป็นประธานอุปถัมภ์ฝ่ายสงฆ์ และนายสันธาน สร้อยสำโรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


 ในโอกาสนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้ทางโรงเรียน หลังจากนั้นได้เยี่ยมชมนิทรรศการโครงการและผลงานของนักเรียน

 “อาคาร ๕๐ ปี สศก.” เป็นอาคารโดมและพื้นลานอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ และปลูกฝังให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ในด้านวิชาการ กีฬา นันทนาการ และอื่นๆ ประกอบกับโรงเรียนสามารถรองรับการใช้งานของหน่วยงานในชุมชน และประชาชนที่มาใช้บริการสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม อาคารมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2563
สามารถร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย  สาขาสุขุมวิท 33 ชื่อบัญชี “สมาคมส่งเสริมการศึกษาในถิ่นกันดารฯ” 
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 003-2-63516-6     (ใบเสร็จการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น