17 มีนาคม 2563

รู้เท่าทันเล่ห์การค้า..


หลายปีที่ผ่านมา จำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาในไทยเพิ่มขึ้นมาทุกๆปี กลางปี2562 รัฐบาลไทยคาดการณ์ไว้ว่าจำนวนนักท่องเทียวจะมาช่วงปลายปี2562 และปี2563 เพิ่มขึ้นอีกมากมาย ผลทำให้เริ่มมีการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ข้าว ผลไม้เพิ่มมากขึ้นอีกหลายเท่าตัวเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวจีนและชาติอื่นๆกว่า40ล้านคน(เกินครึ่งหนึ่งของประชากรไทย)

ปฐม แบรนด์ไทยที่ใส่ใจในเรื่องคุณภาพและการออกแบบ

แต่แล้ว.........เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน โควิท19  ทำให้ นักท่องเที่ยวหายไปหมดสิ้น สินค้าอุปโภคฯลฯ
ที่ผลิตเตรียมเอาไว้จะทำอย่างไรส่งออกไป  ก็ไม่ได้ เพราะประเทศข้างเคียงก้อมีการผลิตเตรียมเอาไว้เช่นกัน ดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปก็คือ


-สิ้นค้าล้นตลาด
-สินค้าหมดอายุ


และเรื่องของสินค้าหมดอายุ คือปัญหาที่สำคัญที่สุด  ของบรรดาเหล่าพ่อค้า จึงพยายามมีการสร้างกระแส เพื่อให้ประชาชนเร่งกักตุนสินค้ากัน นี่คือสิ่งชั่วร้าย ของพ่อค้าทั้งหลาย เชื่อเถอะคะ สินค้าไม่มีขาดตลาดแน่นอน สังเกตเห็นได้ว่า ในห้างสรรพสินค้า เมื่อสินค้าหมด สามารถเติมของให้เต็มได้ภายในวันเดียว(ผิดกับหน้ากากอนามัย) และเชื่อเถอะ จากนี้ไปจะข่าวลือ ที่น่าตื่นเต้น เพื่อให้กักตุนสินค้า เกิดขึ้นอีกหากเราเข้าใจในเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น และใช้ชีวิตซื้อสินค้าตามความต้องการปกติอีกไม่นานเราจะได้ซื้อของที่ถูกแสนถูก  ทั้งลดทั้งแถมกันแน่ ยิ่งสินค้าที่มีอายุใช้งาน ยิ่งจะถูกลงมากๆ ตั้งสติคิดให้ดีดี  อย่าได้ตกเป็นเหยื่อพวกกลุ่มพ่อค้าเหล่านี้