01 มีนาคม 2563

ปาล์มเมด แบรนด์คุณภาพชั้นนำของไทย

เดินหน้ารณรงค์คนไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อม 
รักษ์และดูแลโลกอย่างต่อเนื่อง


บริษัท ปาล์มเมด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด เจ้าของแบรนด์  “ปาล์มเมด” (Palmmade)  ผู้ผลิต
นำเข้า ส่งออกและจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน มาส์กหน้า ชู้ทติ้งเจล ทิชชู่เปียก หลอดดูดน้ำทำจากฟางข้าวสาลี เป็นต้น

หากวันนี้คุณลองพิมพ์คำว่า www.palmmade.com  คุณจะเห็นเรื่องราวมากมาย ที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติกและต่อต้านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำมา
จากงาช้าง ในฐานะผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หลายสิบล้านชิ้นสู่ตลาดทุกปี  “ปาล์มเมด” (Palmmade) มุ่งมั่น
ที่จะเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนให้กับผู้บริโภคได้มีส่วนร่วม ในการดูแลสภาพแวดล้อม รักษ์โลก ดูแลโลก...เพราะเรามีโลกแค่ใบเดียว เพื่อโลกของเรา

คุณเพชรา เจริญเวียงเหนือ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ปาล์มเมด อินดัสตรี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึง
แรงบันดาลใจของแบรนด์ “ปาล์มเมด” (Palmmade) ปาล์มเมด เป็นแบรนด์ที่เกิดมาเพื่อปลูกจิตสำนึกของผู้บริโภคให้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โลกสวยด้วยมือของเรา สินค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า
“ปาล์มเมด” (Palmmade) เป็นสินค้าที่ผ่านมาตรฐานการรับรองจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ เช่น แปรงสีฟันปาล์มเมด ได้รับมาตรฐานแปรงติดดาวจากกรมอนามัย เป็นต้น“ปาล์มเมด” (Palmmade) ช่วยรณรงค์ ลด ละ ปฏิเสธ และลงมือทำด้วยจิตวิญญาณของผู้บริหาร ถ่ายทอดสู่บุคลากรในองค์กร และส่งมอบสู่ผู้บริโภคให้ร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ลดขยะในขั้นตอนการผลิต รณรงค์ให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะ ให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัวเรา

“ปาล์มเมด” (Palmmade) เป็นสินค้าไทย ที่มีคุณภาพดี มีราคาเหมาะสม มีความกตัญญูต่อผู้บริโภค
ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคม เพื่อมุ่งหวังความสำเร็จอย่างยั่งยืน ความตั้งใจของเราคือ ทุกครั้งที่เห็นสัญลักษณ์ของ “ปาล์มเมด” (Palmmade) จะต้องคิดถึงการรักษ์โลก “ปาล์มเมด” (Palmmade) จะเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างโลกสวยด้วยมือเรา

เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์คือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เราช่วยลดขยะ ลดพลังงาน ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เรางดใช้พลาสติกที่ยากต่อการย่อยสลายหลายตันต่อปี เราร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนหลายแห่ง เพื่อปลูกฝังการลดการใช้พลาสติก และงดทิ้งขยะลงทะเล แม่น้ำ ลำคลอง เราสอนเด็กๆ คัดแยกขยะ เราร่วมกับมูลนิธิ พอ.สว. หน่วยทันตแพทย์เคลื่อนที่ในการรณรงค์ให้เด็กๆ ในถิ่นทุรกันดาร ดูแลสุขภาพช่องปากและแปรงฟันอย่างถูกวิธี และร่วมสนับสนุนในแผนการปฏิบัติงานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่เพื่อประชาชนด้อยโอกาสในเขตท้องถิ่นทุรกันดาร ปีที่ 15 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2562 จนถึง วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 นี้

 “มีคนถามว่าตั้งเป้าธุรกิจไว้อย่างไร ต้องบอกว่าธุรกิจทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็วมาก เราต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลา เราใช้ OKRS ในการที่จะช่วยให้องค์กรเติบโต และรักษากรอบความคิดสร้างสรรค์ไว้ เราให้ทุกคนในองค์กรได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันทุก 90 วัน และวัดผลว่าสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้สำเร็จลุล่วงกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นในไตรมาสแรกของปี 2563 นี้ เราโฟกัสที่การเพิ่มยอดขายในออนไลน์ ให้อัตราการซื้อซ้ำเพิ่มขึ้นจาก 8% เป็น 10% และการเพิ่มยอดขายในออฟไลน์ ให้อัตราขยายตัวเติบโตขึ้น 20% เป็นอย่างน้อย”คุณเพชรากล่าว

แผนการตลาดในช่วงวิกฤต โควิช-19 ยังเกินการคาดเดา นักวิชาการหลายท่านบอกว่าจะจบปลายเดือนพฤษภาคม แต่ขณะนี้การแพร่ระบาดยังคงขยายตัวไปในแถบญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป ซึ่งทางบริษัทฯ เองมีสินค้าที่นำเข้ามาจากประเทศเกาหลีด้วยเช่นกัน เราได้แต่เพียงส่งกำลังใจ และขอให้ทุกคนปลอดภัยผ่านเรื่องร้ายไปโดยเร็ว

สินค้าที่ได้รับความนิยมของ “ปาล์มเมด” (Palmmade) คือสินค้ากลุ่มแปรงสีฟัน เราผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรองจากกรมอนามัย แปรงสีฟันปาล์มเมด ได้รับมาตรฐานแปรงติดดาวอยู่ในท้องตลาดจำนวน 2 รุ่น และผ่านมาตรฐานติดดาวเพิ่มอีก 14 รุ่นด้วยกัน เราตั้งใจผลิตแปรงสีฟันที่ดีเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของคนไทย
สำหรับสินค้าของปาล์มเมดมีจำหน่ายผ่าน www.palmmade.com และช่องทางออนไลน์ทั่วไป เราวางแผนที่จะมุ่งเน้นการขายผลิตภัณฑ์ของปาล์มเมดสู่ตลาดโลก ผ่านแพลทฟอร์มของ amazon
เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคและประชาสัมพันธ์กิจกรรม “Reduce, Refuse, Reuse, Recycle and Really to do it” รักษ์โลกทุกวัน ไม่ใช่แค่วัน Earth Day (22 เมษายน)

นอกจากนี้สินค้า ปาล์มเมด  (Palmmade) ยังมีจำหน่ายในวัตสัน เดอะมอลล์ บิวเทรียม และร้านค้าทั่วไป ส่วนการขยายตลาดออนไลน์จะมีเพิ่มขึ้นอีกมากมายในอนาคต โดยมุ่งเน้นการคืนกลับสู่สังคม และรณรงค์รักษ์โลก รักษ์เราไปกับปาล์มเมดสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ที่  www.palmmade.com
สามารถติดตามกิจกรรมผ่านทาง facebook ได้ทุกสัปดาห์
ซึ่งมีกิจกรรมเพื่อสังคมทุกเดือนเพื่อโลกของเรา