06 กุมภาพันธ์ 2563

The Boss 90

The Ultimate Leader


หลักสูตรที่แน่นด้วยสาระ และแข็งแกร่งด้วยเน็ตเวิร์ค...The Boss 90: the Ultimate Leader -
สมาชิก The Boss 90  เริ่มเรียนครั้งแรก ในหัวข้อ  " Boss Vision "  ที่จังหวัดบุรีรัมย์



ผ่านกระบวนการศึกษาและถอดบทเรียน Buriram Model   เพื่อเรียนรู้วิสัยทัศน์ ของผู้นำ เมื่อวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ  ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม,  ผศ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ และ คุณณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นผู้ให้ข้อมูล วิเคราะห์ และ มุมมองแก่สมาชิกของหลักสูตร

ณ โรงแรมโมเดน่า บุรีรัมย์