23 มกราคม 2563

SiS Cloud จับมือ Fortinet ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยบริการคลาวด์

Fortinet Thailand ผู้นำด้าน Cyber Security
เปิดให้บริการ Managed Security Service (MSS) 

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้นำธุรกิจ IT Distribution ในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจมาตั้งแต่ปี 2535 และเป็นผู้ให้บริการ Cloud แบบครบวงจรภายใต้ชื่อ "SiS Cloud Services" จัดงานแถลงข่าวร่วมมือกับ Fortinet Thailand ผู้นำด้าน Cyber Security เปิดให้บริการ Managed Security Service (MSS) ยกระดับระบบรักษาความปลอดภัยบนคลาวด์อย่างครบวงจร เพื่อจัดการภัยคุกคามได้ทันท่วงที ทำให้การบริหารจัดการระบบ IT มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยผสานโซลูชั่นของ Fortinet เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้งาน Business Critical Application บนคลาวด์รวมทั้งตรวจสอบ แจ้งเตือนภัยคุกคามแบบ Real Time และสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบ ณ โรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยท์ เทอมินัล21 กรุงเทพมหานคร

นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นายสมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SiS พูดถึงจุดประสงค์การร่วมมือกับ Fortinet และการบริการคุณภาพที่ลูกค้าจะได้รับว่า “บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายด้านการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศไทยซึ่งตลอดเวลาที่ดำเนินธุรกิจ บริษัทได้ติดตามเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลา และประสานกับเจ้าของเทคโนโลยี นำสินค้าและบริการใหม่ ๆ เข้ามาให้ผู้บริโภคและองค์กรในไทยใช้เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง สำหรับ Cloud Service ในระยะ 3-4 ปีที่ผ่านมาเป็นบริการที่ได้รับความนิยมเพิ่มอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถให้ประโยชน์กับผู้ใช้ได้มาก ทั้งในแง่การลดความยุ่งยากในการใช้งาน เพราะไม่ต้องดูแลระบบ รวมทั้งสามารถเพิ่ม ลด ปริมาณการใช้งานได้ตามการที่ใช้งานจริง และระบบก็มีความเสถียรขึ้นจากการมีระบบสำรองในทุกด้าน ทำให้องค์กรต่าง ๆ เริ่มหันมาใช้งาน Cloud Service แทนระบบที่ตนเองมีอยู่ หรือใช้ควบคู่กับระบบของตนเอง ซึ่งเพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการใช้ Cloud Service บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ให้บริการ Cloud Service ในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ SiS Cloud Services เพื่อให้บริการผู้ใช้ผ่านคู่ค้าของบริษัทฯจากแนวโน้มการได้รับความนิยมของ Cloud Service และการสนับสนุนจากคู่ค้า ทำให้ SiS Cloud Service มีการเติบโตเฉลี่ยมากกว่า 30% ต่อไตรมาสในปี 2562 โดยปัจจุบัน มีลูกค้ามากกว่า 100 รายที่ใช้บริการ SiS Cloud Service ในฐานะผู้ให้บริการ Cloud บริษัทฯ ตระหนักถึงภาระหน้าที่การดูแลระบบที่จะต้องใช้งานได้อย่างราบรื่น ซึ่งในด้านความปลอดภัย ได้ร่วมมือกับ Fortinet ในการคุ้มครองระบบของลูกค้าที่ใช้งานบน SiS Cloud ให้มีความปลอดภัยสูงสุด ซึ่ง Fortinet เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ที่มีผลิตภัณฑ์ด้าน CyberSecurity ครบวงจร ช่วยให้ลูกค้าทุกรายที่มาใช้บริการบน SiS Cloud มั่นใจถึงความปลอดภัยระดับสูงสุดที่จะได้รับจากการปกป้องของ Fortinet
ด้าน นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง General Manager, SiS Cloud Services ได้กล่าวถึงแนวทางของบริการ SiS Cloud Services “เราเป็นผู้ให้บริการ Cloud Service แบบครบวงจร ที่เปิดให้บริการมามากกว่า 3 ปี ซึ่งได้รับความร่วมมือกับ Interlink Telecom หนึ่งในผู้นำด้าน Datacenter และ Media Provider และให้บริการผ่านคู่ค้าเป็นหลัก ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งกลุ่ม Enterprise และ SME กว่า 100 ราย ครอบคลุมทุกกลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน SiS Cloud Services มีการเปิดให้บริการคลาวด์แบบครบวงจรซึ่งใช้ระบบรักษาความปลอดภัยครบถ้วน รวมถึงสามารถรองรับการสำรองและกู้คืนระบบในกรณีที่ไซต์หลักได้รับความเสียหาย และรับรองคุณภาพบริการที่ 99.90% Monthly Uptime SLA พร้อมศูนย์บริการหลังการขายแบบ 24x7”
ดร. รัฐิติพงษ์ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระบบจาก Fortinet Thailand 
“ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าบริการคลาวด์จะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบ IT ได้ แต่ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ก็ยังคงมองว่า Security เป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้องค์กรไม่สามารถประยุกต์ใช้งานคลาวด์ได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการใช้งาน Business Critical Application และมีความเชื่อที่ว่าหากข้อมูลไม่ได้อยู่ในศูนย์ข้อมูลของตนเอง อาจทำให้ข้อมูลที่สำคัญมีโอกาสรั่วไหล ดังนั้นทำให้ SiS จับมือกับ Fortinet ซึ่งเป็น IT Security Vendor ชั้นนำของโลก อาศัยเทคโนโลยีของ Fortinet มาใช้งานในการปกป้องระบบคลาวด์ รวมถึงการให้บริการ Managed Security Service แบบครบวงจรให้กับผู้ใช้งานคลาวด์ ก็จะช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการรับรองจากผลิตภัณฑ์ของ Fortinet ทุกผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น Next Generation Firewall และ Web Application Firewall หรือผลิตภัณฑ์ด้าน Analytics และ SIEM ที่ถูกออกแบบมาให้ทำงานบนคลาวด์ตั้งแต่ต้น”

นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง General Manager, SiS Cloud Services


ทั้งนี้ นายพันธนา ณ ตะกั่วทุ่ง ได้กล่าวปิดท้ายถึงความคาดหวังกับการร่วมมือครั้งนี้ว่า “SiS และ Fortinet ยังคาดหวังว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยให้ลูกค้าใช้งานคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่ส่วนใหญ่ในตลาดเจอปัญหาด้าน IT Security ทั้งด้านงบลงทุนเนื่องจากทางผู้บริหารไม่ได้ให้ความสำคัญกับ IT Security มากนัก และการขาดผู้เชี่ยวชาญด้าน IT Security ในท้องตลาดซึ่งผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้มักจะเลือกทำงานกับองค์กรขนาดใหญ่มากกว่า ส่งผลให้ระบบ IT Security ของลูกค้า SME เป็นการทำงานแบบเชิงรับ ดังนั้นการที่ลูกค้ากลุ่ม SME หันมาใช้งาน SiS Cloud ที่มีบริการ Managed Security Service ก็จะช่วยลดปัญหาด้าน Security ได้ ที่ผ่านมาถึงแม้เรามีอัตราการเติบโตที่สูงอยู่แล้ว มียอดค่าบริการเพิ่มขึ้น 30% ต่อไตรมาส เราเชื่อว่าการที่เราขยายตลาดไปยัง Managed Security Service เพิ่มเติม จะทำให้เรามีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นและมีจำนวนลูกค้าอย่างน้อย 300 รายภายในปี 2563”


ด้าน ดร. รัฐิติพงษ์ พุทธเจริญ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมระบบจาก Fortinet Thailand ได้กล่าวถึงกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อรักษาความปลอดภัยบนระบบ Cloud ว่า “Fortinet ได้วางกลยุทธ์เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบน ระบบ Cloud อย่างครบวงจร ทำให้มีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในท้องตลาด โดยเน้นไปที่ 6 ประการสำคัญคือ
1. รองรับ Cloud Security service เต็มรูปแบบ ถึงแม้ว่าผู้ให้บริการระบบ Cloud ที่ดีจะมีการจัดให้มีบริการรักษาความปลอดภัยขั้นพื้นฐานมาให้ด้วย แต่ผลิตภัณฑ์ของ Fortinet จะช่วยให้องค์กรมีโซลูชั่นทางด้านความปลอดภัยชั้นสูงหลากหลายรูปแบบและทำให้องค์กรสามารถกำหนดนโยบายทางด้านความปลอดภัยในระดับสูงได้ด้วยตนเอง
2. มีโซลูชั่นที่รองรับ Cloud Services Hub หรือ ฮับศูนย์กลางความปลอดภัย ที่ช่วยให้องค์กรขนาดใหญ่ที่ใช้งานระบบ Cloud จากผู้ให้บริการหลายราย ได้รับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ โดยระบบ Cloud ต่าง ๆ จะเชื่อมต่อกับระบบ Cloud ที่เป็นฮับศูนย์กลางผ่าน VPN
3. รองรับการรักษาความปลอดภัยระบบ Hybrid Cloud โดยโซลูชั่นของ Fortinet จะช่วยให้องค์กรสามารถจัดการนโยบายรักษาความปลอดภัยของระบบ Public Cloud และศูนย์ข้อมูลภายในองค์กร (Data Center) ได้อย่างสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงปกป้องข้อมูลในขณะที่ถูกถ่ายโอนและเก็บรักษาในทั้ง 2 ระบบ
4. รองรับ Advanced Application Protection เพื่อให้สามารถปกป้องแอพพลิเคชั่นทั้งหมดขององค์กรบน Cloud ได้ด้วยการปกป้องในระดับแอพพลิเคชั่นที่ก้าวหน้าและครบวงจร เช่น เว็บแอปพลิเคชั่นไฟล์วอลล์ ระบบป้องกันภัยคุกคามชั้นสูง และระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับอีเมลล์ เป็นต้น
5. รองรับ Compliance and Governance หรือข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัย เช่น พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น
6. ด้าน Visibility, Integration and Automation โดยโซลูชั่นของ Fortinet ช่วยให้องค์กรสามารถรับและวิเคราะห์ข้อมูลจากอุปกรณ์ความปลอดภัยบนระบบ Cloud ทั้งหมดได้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบ Cloud แบบเรียลไทม์ รวมถึงสามารถตรวจวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในระบบ Cloud และสามารถกำจัดหรือกักกันหรือลดความเสี่ยงบนระบบ Cloud ได้แบบอัตโนมัติ ทั้งหมดนี้เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ หรือชั้นสูงได้อย่างทันท่วงที ในทุกช่องทางข้อมูล