18 ธันวาคม 2562

ครบรอบ 50 ปี แสงฟ้าก่อสร้าง เดินหน้าประกาศวิสัยทัศน์งัดกลยุทธ์เด็ด


บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญในงานก่อสร้างอาคารสูง จัดงานเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ในงาน “แสงฟ้าครบรอบ 50 ปี” (SFC 50 Years Anniversary) ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Transforming for Sustainable Future - ปรับเปลี่ยนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน” ด้วยแนวคิดการบริหารจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านแนวคิดค่านิยมองค์กร 5 VALUES ต่อยอดเป็นกลยุทธ์ 3 เสาหลักในการขับเคลื่อนบริษัทฯ จนขึ้นแท่นผู้เชี่ยวชาญงานก่อสร้างอาคารสูง ในตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย พร้อมเผยภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้าง คาดในช่วงต้นปี 63 มีอัตราแนวโน้มโตสูงขึ้น มั่นใจการบริหารงานด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทั้งจากวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีต รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจที่แข็งแกร่ง และฐานลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด พร้อมเติบโตและพัฒนา มุ่งสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการรับเหมาก่อสร้างไทยอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด กล่าวว่า จากจุดเริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2510 โดยมีชื่อเดิมว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงฟ้าการช่าง และต่อมา ในปี พ.ศ. 2512 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด” ในช่วงยุคบุกเบิก เรารับงานเหล็กรูปพรรณเป็นหลัก ต่อมาได้ ขยายขอบเขตการทำงานให้ครอบคลุมส่วนงานก่อสร้างมากขึ้น เช่น งานรับเหมาก่อสร้างไซโลเก็บพืชผล ก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ ย่าน จ. สระบุรี สืบเนื่องมาจนถึง ปี 2524 ที่บริษัทฯ ได้โอกาสเข้าร่วมประมูลและได้รับเลือกให้ดูแลโครงการก่อสร้าง “อาคารสำนักงานใหญ่ที่บางซื่อ ของ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด ซึ่งถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญและเป็นจุดพลิกผันให้บริษัทฯ เริ่มเข้าสู่การเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง อาคารสูงเรื่อยมาจวบจนปัจจุบัน ด้วยการบริหารงานจากรุ่นสู่รุ่น จากอดีตที่ต้องเจอกับวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศไทย แต่ด้วยความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาของผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ส่งผลให้ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด สามารถผ่านพ้นกระแสเศรษฐกิจและยืนหยัดอยู่ในอุตสาหกรรม ก่อสร้างได้อย่างแข็งแรง จากอดีตจนถึงปัจจุบันรวมแล้วกว่า 50 ปี และมีโครงการที่ทำ
แล้วรวมทั้งสิ้นกว่า 400 โครงการ

เราพร้อมพัฒนาคุณภาพของธรุกิจ โดยยึดหลัก ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น เน้นการทำงานที่รวดเร็ว ด้วยการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างรากฐาน “ระบบอุตสาหกรรม” ด้วยการกำหนดตารางการทำงานและรายละเอียดในแต่ละส่วนอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถติดตามผลงานแต่ละขั้นตอน และสามารถแก้ปัญหาได้ถูกจุดในเวลาที่รวดเร็วผ่านแนวคิดการบริหาร การยึดมั่นในวิสัยทัศน์จากรุ่นพ่อสู่ ค่านิยมองค์กร 5 VALUES ใน Generation ที่ 2 ซึ่งค่านิยมองค์กร 5 ประการ ประกอบด้วย QUALITY, EXPERTISE, SYNERGY, TRUSTWORTHY, และ CARING


1.QUALITY เราให้ความสำคัญกับเรื่องคุณภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด เพราะคุณภาพคือรากฐานของงานก่อสร้าง บริษัทฯ ได้พัฒนาและนำนวัตกรรมการทำงานใหม่ ๆ เข้ามาปรับใช้ เช่น “LOOP CONSTRUCTION” มาตรฐานใหม่ในการทำงานก่อสร้าง มีระบบแบบแผน วัดผลได้ ช่วยลดค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่จำเป็น รวมถึงสามารถควบคุม คุณภาพในทุกขั้นตอนการผลิตแบบ 100%

​2.EXPERTISE ประสบการณ์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานก่อสร้าง ตั้งแต่หลังวิกฤตเศรษฐกิจ เราได้พัฒนาระบบการทำงานแบบ Loop Construction ส่งผลให้งานมีคุณภาพมากขึ้น ทำให้เราได้รับโอกาสและความไว้วางใจ ให้ก่อสร้างอาคารสูงอย่างต่อเนื่องมากว่า 100 โครงการ และผลงานที่เราภาคภูมิใจ คือ ในปี 2018 การจัดอันดับ 10 อาคารที่สูงที่สุดในประเทศไทย โดย www.terrabkk.com บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง รับโอกาสได้ก่อสร้าง 3 ใน 10 อาคารที่สูงที่สุดในประเทศ อันได้แก่ ตึก Four Season Private Residence, Magnolia Ratchadamri Boulevard, และ Menam Residences ทำให้ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างอาคารสูงอย่างแท้จริง

3.SYNERGY และ 4.TRUSTWORTHY การทำงานร่วมกันแต่ให้ผลลัพธ์เแบบทวีคูณ และความไว้วางใจในการทำงาน ไม่เพียงแต่ภายในองค์กร แต่ยังรวมถึงการทำงานกับหน่วยงานอื่นภายนอกองค์กร เราได้มีการปรับขบวนการทำงาน ภายใต้ Concept “SINGLE TEAM” การรวมทุกบริษัทที่เกี่ยวข้องมาวางแผนโครงการร่วมกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมเหมือนกันตั้งแต่ต้น เลือกทีมผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน รวมถึงสร้างบรรยากาศในการทำงานแบบเชื่อใจกัน เพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

5.CARING ความใส่ใจในการทำงาน ซึ่งเราแบ่งออกเป็น 3 หมวดคือ 
1.Caring for our Customer แสงฟ้าก่อสร้างใส่ใจในการทำงานร่วมกับลูกค้า โดยคิดเสมอว่า ลูกค้าคือเพื่อนร่วมงานคนสำคัญของเราการทำงานทุกขั้นตอนต้องมาจากการวางแผนที่ดีตั้งแต่ต้น สร้างความเข้าใจในการทำงานร่วมกัน 2.Caring for Our People การใส่ใจในความเป็นอยู่ของพนักงานทุกระดับในองค์กร ทั้งในด้านความปลอดภัย ด้านความเป็นอยู่ 3.Caring for our Society การช่วยเหลือสังคมนับเป็นหนึ่งในภารกิจของเรา และจากแนวคิดการบริหารได้ถูกต่อยอดมาเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจในยุค 2020 กล่าวคือ “Better is better than Best” ซึ่งแปลตรงตัวว่า “ดีกว่า นั้นดีกว่าดีที่สุด” 
แต่ความหมายในเชิงธุรกิจก็คือ ในยุค Disruption เราต้องคอยพัฒนาธุรกิจให้เท่าทันตลอดเวลา เพราะถ้าเราคิดว่าเราดีที่สุดแล้ว ราอาจจะพึงพอใจและหยุดพัฒนา ผมมีความใฝ่ฝันที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีความกล้าที่จะท้าทาย ลิมิตหรือกรอบความคิดระบบการทำงานแบบเดิมๆ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปสู่วิถีการทำงานที่จะส่งเสริมให้เราส่งมอบงาน ที่มีคุณภาพดีขึ้นเรื่อยๆ เพื่อ added values ให้กับลูกค้าและคู่ค้าของเรารอบด้าน ซึ่งสิ่งที่เราต้องพัฒนาเพื่อจะนำไปสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าว ก็คือกลยุทธ์ 3 เสาหลักในการขับเคลื่อนคือ เสาหลักที่ 1 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ที่มีความสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อให้บริษัทเดินหน้าและบรรลุเป้าหมายได้ เสาหลักที่ 2 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีในการก่อสร้าง ซึ่งไม่ได้เน้นว่าจะต้องมีเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ที่ล้ำหน้าทันสมัยที่สุด แต่เราเรียนรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หาขบวนการทำงานในแบบใหม่ นั้นมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลไม่แพ้การพึ่งพาเทคโนโลยี ที่ล้ำสมัย เพียงอย่างเดียว และเสาหลักที่ 3 การพัฒนาระบบการทำงานในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการ วิถีการทำงานแบบ Single Team และ การ reinforce ขบวนการทำงานแบบ Loop Construction โดยเน้นที่ 2 ขบวนการสำคัญคือ การวางแผนที่ดี และ การควบคุมติดตามงานที่ดี เรามุ่งหวังให้เกิด 2 ขบวนการนี้ โดยการทำซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นนิสัย และฝังอยู่จนกลายเป็น DNA ของชาวแสงฟ้าทุกคน 3 สิ่งนี้ถือเป็นกลยุทธ์สำคัญ ที่จะใช้พัฒนาบริษัทให้เติบโตอย่างยั่งยืนเพื่อก้าวต่อไปในอีกศตวรรษต่อ ๆ ไป


หากพูดถึงภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้างในปี 62 โดยภาพรวมตลาดรับเหมาก่อสร้างคาดว่าชะลอลงเล็กน้อยจากปีก่อน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่แผ่วลง ภาคเอกชนชะลอการลงทุนเนื่องจาก รอความคืบหน้าของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ ตลอดจนความเข้มงวดของ สถาบันการเงินในการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ที่มีผลบังคับใช้ในเดือน เมษา ที่ผ่านมา ทำให้งานก่อสร้างที่อยู่อาศัยในภาพรวมขยายตัวได้ในกรอบจำกัด และในช่วงปี 63 คาดว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างมีแนวโน้มเติบโตในอัตราที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเร่งลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้ภาคเอกชนเติบโตตาม ในกรุงเทพ และปริมณฑล เราน่าจะยังได้เห็นการเติบโตของโครงการที่อยู่อาศัย ประเภทคอนโดมิเนียมและโครงการมิกซ์ยูส ตามเส้นโครงการรถไฟฟ้าสายใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ทางด้านผลให้ผลประกอบการของ บริษัท แสงฟ้าก่อสร้าง จำกัด มีรายได้เติบโตจากปีก่อนประมาณ 50% ถือเป็นมูลค่าประมาณ 6 พันล้านบาท ซึ่งปัจจุบันเรามี Backlog ที่จะทยอยรับรู้รายได้ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ในปี 63 บริษัทคาดว่าเราน่าจะเติบโตได้อยู่ที่ 15-20% และหนี่งในกลยุทธ์ของเราคือ พันธมิตรทางธุรกิจและกลุ่มฐานลูกค้าที่แข็งแกร่ง ที่สามารถปรับตัวได้ต่อสภาพเศรษฐกิจที่ผันผวน ในปัจจุบันแต่ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากงาน โครงการคอนโดมิเนียมอาคารสูง เรายังมีการรับงานในส่วนของภาครัฐ อาทิ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ พหลโยธินและงานประเภท office building ซึ่งหนี่งในนั้นคือ พันธมิตรของเราในโครงการ Spring Tower ที่เราร่วมทุนกับ Aspiration One ที่จะช่วยทำให้บริษัทมี Recurring Income คือรายได้ที่เกิดขึ้นประจำในระยะยาว ซึ่งถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงประเภทหนึ่งให้กับธุรกิจอีกด้วย นพ.เชิดศักดิ์ อัมพรสุขสกุล กล่าวสรุป