18 พฤศจิกายน 2562

“เมืองสุขสยาม” ฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ มอบรางวัลแห่งเกียรติยศ “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019”


10 ร้านค้ายอดเยี่ยมแห่งปีประจำเมือง 

“เมืองสุขสยาม” ณ ไอคอนสยาม จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีในงาน “1 ศก แห่ง 7 สุข ที่เมืองสุขสยาม” ในบรรยากาศสนุกร่วมสมัย ร่วมเชิดชูผู้ประกอบการไทยกับเวทีประกาศรางวัลแห่งเกียรติยศ “SOOKSIAM LOCAL HERO 2019” พร้อมยกระดับและผลักดันผลิตภัณฑ์สุดสร้างสรรค์จากพื้นถิ่นสู่สากล [LOCAL TO GLOBAL] พร้อมส่งผู้ประกอบการไทยให้พัฒนาขีดความสามารถ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน


โดยมีผู้ร่วมงานคับคั่ง อาทิ นายจักรพงศ์ โอแสงธรรมนนท์ ผู้อำนวยการฝ่าย ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) คุณเพชรพริ้ง สารสิน ผู้ทรงคุณวุฒิความเป็นไทย นางสาวณัฐนิช  อินทสระ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมภูมิปัญญา กรมพัฒนาชุมชน นายกมลนัย  ชัยเฉนียน ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานกลุ่มโอทอปเทรดเดอร์ไทย นางสาวแสงระวี สิงหวิบูลย์ รองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ โดยมี นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธี


นางลักขณา นะวิโรจน์  ประธานโครงการเมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม กล่าวถึงความสำเร็จของเมืองสุขสยามในโอกาสครบรอบ 1 ปีว่า เมืองสุขสยาม ได้รวมเอกลักษณ์ของความเป็นไทยจาก 77 จังหวัดทั่วไทยในทุกมิติ มารังสรรค์ถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยผ่าน 7 ความสุข ภายในเมืองสุขสยาม อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm)  สุขแซ่บ(Thai Taste) สุขสนุก (Thai Fun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope) เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นทุกระดับที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นสู่สากล ด้วยจุดเด่นด้านการรักษาภูมิปัญญาไทยและการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น คงอัตลักษณ์ถิ่นและเชิดหน้าชูตาท้องถิ่น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จนได้รับการขนามนามเป็น Local Hero

“ตลอด 1 ปีที่เปิดเมืองสุขสยาม เราได้ค้นหาสุดยอดสินค้าไทยจากทุกจังหวัด ทุกตำบล ทุกหมู่บ้าน ทุกชุมชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการจากทุกชุมชนได้หมุนเวียนมาจำหน่ายสินค้าในเมืองสุขสยาม มาเผยแพร่ให้ชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้สัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่า เพื่อให้เกิดความสุขอันสอดคล้องกับ7ความสุขของเมืองสุขสยาม และในโอกาสที่สุขสยามครบรอบ 1 ปี เราจึงคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ที่มีผลงานโดดเด่น ที่มียอดขายและคุณภาพเป็นที่นิยมสูงสุดทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในตลาดต่างประเทศหลายราย ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของชาวเมืองสุขสยามรางวัลแห่งความภาคภูมิ SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” จัดทำขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้ประกอบการ ที่มาจำหน่ายในพื้นที่หมุนเวียนของภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ และธนบุรี ดีไลท์ สุขสยาม พลาซ่าในเมืองสุขสยาม ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 – 30 ตุลาคม 2562 จำนวน 1,000 ราย แบ่งเป็นประเภทอาหาร-เครื่องดื่ม (FOOD) 600 ร้านค้า และและสินค้าหัตถกรรม ผ้าเครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร (Art & Craft)  400 ร้านค้า โดยผู้ผ่านการคัดเลือกรอบ 40 รายแรกจะต้องมีคุณสมบัติเป็นผู้ประกอบการที่มียอดขายดี 1-10 อันดับสินค้าขายดีประจำภาค  เป็นสินค้าที่มีประวัติความเป็นมา และมีอัตลักษณ์ประจำถิ่นของจังหวัด รวมถึง เป็นผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองสุขสยามในทุกมิติ ตลอดจนเป็นผู้ประกอบการหมุนเวียนที่มาจำหน่ายอย่างน้อย 3-6 เดือน

โดยผลรางวัลของผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัล SOOKSIAM LOCAL HERO AWARDS 2019” ประจำปี มีจำนวนทั้งสิ้น 10 รางวัล ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มอาหารพื้นถิ่น จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย 1)กลุ่มแปรรูปผลผลิตเกษตร ตำบลสันติสุข จังหวัดเชียงราย - คุณบุญนภา วรรณคำ 2)ขนมงาบ้านชานเมือง (เด็กดอย) จังหวัดแม่ฮ่องสอน - คุณรัชนีกร ออทอจักร 3)ขนมจีบป้าพิณ จังหวัดตรัง - คุณณัฐวัตร ตันศิริเสถียร 4)ข้าวขวัญเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์- คุณทิฆัมพร รอดแสง 5)ลุงเงินกาแฟหม้อดิน จังหวัดเชียงใหม่ - คุณมณฑล อาจหาญรางวัลยอดเยี่ยมผู้ประกอบการในกลุ่มสินค้าหัตถศิลป์ จำนวน 5 รางวัล 1)HATTRA จังหวัดอุดรธานี - คุณอุไร สัจจะไพบูลย์ 2)กลุ่มวิสาหกิจไทเมืองเพีย จังหวัดขอนแก่น - คุณเรืองอุไร ทาแป 3)ขวัญตา จังหวัดหนองบัวลำภู - คุณสุมามาลย์ เต๋จ๊ะ 4)ตุ้มทอง จังหวัดบุรีรัมย์ - คุณแสงเดือน จันทร์นวล 5)สมุนไพรทุ่งทรายทอง จังหวัดพิจิตร - นางลัดดาวัลย์ กิตติกูล
การจัดงานในวันนี้ ปิดฉากด้วยความอิ่มเอมใจ ด้วยการแสดงความยินดีผ่านลีลาการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์จาก 4 ศิลปินแห่งชาติ  อาทิ นางบัวซอน ถนอมบุญ-การแสดงพื้นบ้าน ภาคเหนือ ขับซอ เรือตรีไพศาล (สันติ) ลุนเผ่-ศิลปะการแสดง ดนตรีสากล ภาคกลาง นางบานเย็น รากแก่น -การแสดงพื้นบ้านหมอลำ ภาคอิสาน และ นายเคล้า โรจนเมธากุล-การเชิดหนังตะลุง ภาคโต้  สร้างความเบิกบานให้กับพิชิตรางวัลและ ทุกท่าน ที่มาร่วมงาน


นางลักขณากล่าวทิ้งท้ายว่า ความปิติท่ามกลางความสำเร็จในวันนี้จะกลับมาสร้างความประทับใจอีกครั้งในปีถัดไป  เราพร้อมที่จะสร้าง 7 ความสุขในแบบความเป็นไทย อันได้แก่ สุขเสน่ห์ (Thai Charm)  สุขแซ่บ(Thai Taste) สุขสนุก (Thai Fun) สุขสร้างสรรค์ (Thai Creativity) สุขสัมพันธ์ (Thai Friendship) สุขสืบสาน (Thai Sustainability) และสุขสมหวัง (Thai Hope) ให้เกิดขึ้นภายในเมืองสุขสยามอย่างยั่งยืน มั่นคง ตลอดไป