08 ตุลาคม 2562

รพ.บีบีเอช ชูนวัตกรรมล้ำ เปิดตัวหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู ช่วยควบคุมกล้ามเนื้อผู้ป่วยด้วยระบบสมองกล

 โรงพยาบาลบีบีเอช (Better Being Hospital) สุขุมวิท 39 


วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู โรงพยาบาลบีบีเอช Robotic Center BBH Hospital สุขุมวิท 39 แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช แถลงข่าวเปิดตัว หุ่นยนต์และระบบสมองกลอัจฉริยะช่วยฝึกกล้ามเนื้อเขนและขาของผู้ป่วย อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยมีแขกผู้มีเกียรติให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมคับคั่ง


แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช 
แพทย์หญิงกุสุมา คุณาวงษ์กฤต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบีบีเอช กล่าวว่า “การเปิดศูนย์หุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู เป็นการต่อยอดและเพิ่มศักยภาพในการบริการให้กับศูนย์กายภาพของโรงพยาบาลบีบีเอช โดยคณะแพทย์และผู้เชี่ยวชาญที่ประกอบด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์โรคกระดูกสันหลัง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง นักกายภาพบำบัด พร้อมให้บริการผู้ป่วยที่เคลื่อนไหวลำบาก เดินเองไม่ได้ หรือมีท่าเดินที่ไม่ถูกต้อง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยไขสันหลังบาดเจ็บ เด็กสมองพิการ หรือผู้ป่วยพากินสัน โดยสามารถประเมินและวางแผนการรักษาให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม ช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่สอดคล้อง ตรงกับอาการ มีผลของการรักษาที่ดีขึ้น ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวให้มีความสุข”โรงพยาบาลบีบีเอช (Better Being Hospital) สุขุมวิท 39 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสุขภาพโดยรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกระดูกและข้อ และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปรกติต่างๆนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู เป็นการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลอัจฉริยะมาใช้ในการช่วยฝึกกล้ามเนื้อเขนและขาของผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องออกแรงพยุงตัวเอง ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีกำลังกล้ามเนื้อเป็นศูนย์จนถึงผู้ป่วยที่ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ใน Robotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช มีระบบโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะ และระบบควบคุมโดยตรงและระบบควบคุมทางอ้อม Active & Passive mode ที่สามารถให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงมีระบบ Bio Feedback ที่ฝึกประสาทควบคู่กันกับการฝึกกล้ามเนื้อแบบครบวงจร และรายงานผลแบบ real-time.
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลบีบีเอช นำมาใช้ใน Robotic Center ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มีผลการรักษาที่ดี ผู้ป่วยมีการพัฒนาได้เร็วและต่อเนื่อง ลดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก เป็นความหวังผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและครอบครัวที่จะฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอีกครั้งRobotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช เฟสที่ 1 ประกอบด้วย หุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกสะโพก เข่า และเท้า และ หุ่นยนต์ฝึกแขนและมือ (Hand and Arm Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกอวัยวะท่อนบนได้แก่ ไหล่ ศอก และมือหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot)สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ใช้ในการฝึกการเดิน ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อและสั่งการระบบประสาท มีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับความเร็วและจังหวะในการเดินให้เหมือนกับผู้ป่วยเดินด้วยตัวเอง ประกอบระบบตอบสนองอัตโนมัติ ชุดพยุงน้ำหนักที่รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 130 กิโลกรัม และลู่เดิน ระบบออกแบบให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุขณะฝึกได้เป็นอย่างดี


โรงพยาบาลบีบีเอช (Better Being Hospital) สุขุมวิท 39 เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่ให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสุขภาพโดยรับรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคกระดูกและข้อ และโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทและกล้ามเนื้อผิดปรกติต่างๆนวัตกรรมหุ่นยนต์เพื่อการฟื้นฟู เป็นการนวัตกรรมทางการแพทย์ที่นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบสมองกลอัจฉริยะมาใช้ในการช่วยฝึกกล้ามเนื้อเขนและขาของผู้ป่วย โดยที่ผู้ป่วยที่ไม่ต้องออกแรงพยุงตัวเอง ซึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่ผู้ป่วยที่มีกำลังกล้ามเนื้อเป็นศูนย์จนถึงผู้ป่วยที่ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อต่างๆ อุปกรณ์ที่ใช้ใน Robotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช มีระบบโปรแกรมควบคุมอัจฉริยะ และระบบควบคุมโดยตรงและระบบควบคุมทางอ้อม Active & Passive mode ที่สามารถให้แพทย์และนักกายภาพบำบัดสามารถเลือกใช้ในการฝึกกล้ามเนื้อที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละราย รวมถึงมีระบบ Bio Feedback ที่ฝึกประสาทควบคู่กันกับการฝึกกล้ามเนื้อแบบครบวงจร และรายงานผลแบบ real-time.
อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่โรงพยาบาลบีบีเอช นำมาใช้ใน Robotic Center ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกว่าเป็นนวัตกรรมที่ดีที่สุดในปัจจุบัน มีผลการรักษาที่ดี ผู้ป่วยมีการพัฒนาได้เร็วและต่อเนื่อง ลดการบาดเจ็บในระหว่างการฝึก เป็นความหวังผู้ป่วยที่เป็นอัมพาตและครอบครัวที่จะฟื้นฟูร่างกายและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขอีกครั้ง


Robotic Center ของโรงพยาบาลบีบีเอช เฟสที่ 1 ประกอบด้วย หุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกสะโพก เข่า และเท้า และ หุ่นยนต์ฝึกแขนและมือ (Hand and Arm Training Robot) ที่ช่วยในการฝึกอวัยวะท่อนบนได้แก่ ไหล่ ศอก และมือหุ่นยนต์ฝึกเดิน (Full Gait Training Robot)สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน รวมทั้งผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อและข้อต่างๆ ใช้ในการฝึกการเดิน ฝึกควบคุมกล้ามเนื้อและสั่งการระบบประสาท มีระบบควบคุมอัจฉริยะที่สามารถปรับความเร็วและจังหวะในการเดินให้เหมือนกับผู้ป่วยเดินด้วยตัวเอง ประกอบระบบตอบสนองอัตโนมัติ ชุดพยุงน้ำหนักที่รับน้ำหนักผู้ป่วยได้ถึง 130 กิโลกรัม และลู่เดิน ระบบออกแบบให้สามารถป้องกันอุบัติเหตุขณะฝึกได้เป็นอย่างดีหุ่นยนต์ฝึกแขนและมือ (Hand and Arm Training Robot) สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาแขน และมือ มีระบบฝึกกล้ามเนื้อแขนท่อนบน ข้อมือและนิ้วมือ มีระบบตอบสนองอัจฉริยะทั้ง 2D และ 3D ช่วยให้การฟื้นฟูได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ศูนย์กายภาพ โรงพยาบาลบีบีเอช ยังมีนวัตกรรมการฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจรด้วยเครื่องออกซิเจนบำบัด และสระว่ายน้ำเพื่อการฟื้นฟู พร้อมด้วยคณะแพทย์ที่ประกอบด้วย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู ศัลยแพทย์โรคกระดูกและข้อ ศัลยแพทย์โรคกระดูกสันหลัง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและสมอง รวมถึงทีมงานนักกายภาพบำบัด เครื่องออกซิเจนบำบัด Hyperbaric Oxygen Therapy เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการฟื้นฟูสุขภาพและผู้ที่ต้องการเติมความสดชื่นให้แก่ร่างกาย มีประโยชน์ในการช่วยเพิ่มการไหลเวียนโลหิต เพิ่มออกซิเจนในเนื้อเยื่อ ช่วยให้บาดแผลหายไว รักษาแผลเรื้อรังที่เกิดจากเบาหวาน แผลกดทับ แผลเส้นเลือดตีบตัน และแผลที่เกิดจากการฉายรังสี ได้สระน้ำเพื่อการฟื้นฟู Aquatic Therapy เป็นสระกายภาพบำบัดแบบปรับอุณหภูมิ ที่ออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการออกกำลังกายและการฝึกกล้ามเนื้อ สำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาการเดิน การควบคุมร่างกาย เหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ ให้ผู้ป่วยมีการพัฒนาทั้งกล้ามเนื้อและระบบประสาทได้อย่างรวดเร็ว ลดการเกิดอุบัติเหตุในขณะฝึกได้เป็นอย่างดี


 

ศูนย์กายภาพ โรงพยาบาลบีบีเอช 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลบีบีเอช 087-494-1889 และที่ www.bbhhospital.com