06 กรกฎาคม 2562

RBSO-วงดุริยางค์รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า

รับเกียรติเข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต
Asia in Resonance 2019 ณ.ประเทศญี่ปุ่น

Japan Foundation Asia Center
เชิญนักดนตรีจากกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียน ฟิลิปปินส์ และไทย เข้าร่วมการแสดงคอนเสิร์ต “Asia in Resonance 2019” ร่วมกับนักดนตรีชาวญี่ปุ่น ณ Tokyo Metropolitan Theatre ประเทศญี่ปุ่น โดยวัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ เป็นเชิญนักดนตรีจากวงต่างๆ ที่ทาง Japan Foundation ได้ส่งนักดนตรีมาร่วมงานกับวงเพื่อเป็นการพัฒนาวงออร์เคสตร้าให้มีมาตรฐานสูงขึ้น (Orchestra Support Program) ซึ่งวงดุริยางค์รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO)ได้ทำการส่งนักดนตรีเข้าร่วมแสดงในครั้งนี้ จำนวน 20 คนในการนี้เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายชิโร ซะโดะชิมะ จึงได้จัดงานเลี้ยงส่งนักดนตรี พร้อมเชิญคณะกรรมการมูลนิธิวงดุริยางค์รอยัลแบงค์คอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า (RBSO) อาทิ คุณนันทินี แทนเนอร์ น.พ. จุลเดช ยศสุนทรากุล คุณธานี ทองภักดี และคุณสมพันธ์ จารุมิลินท เข้าร่วมงานเลี้ยงดังกล่าว ณ สถานทูตญี่ป่นประจำประเทศไทย เมื่อเร็วๆนี้