12 กรกฎาคม 2562

ผอ. ปุ๊ เตือน ! ก่อนซื้ออัญมณี ผ่านใบ cert ของ GIT การันตีแน่นอนกว่านางดวงกมล เจียมบุตร หรือ ปุ๊ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) GIT กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ GIT ชูบริการตรวจรับรองที่ได้มาตรฐานสากลพร้อมยกระดับบุคคลากรและการเป็นผู้ตรวจรับรองสู่มาตรฐาน ISO 17020 และ 17024  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อสร้างมาตรฐานและความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งในต่างประเทศการมีมาตรฐานรองรับเป็นเรื่องสำคัญ และเป็นแนวโน้มที่ผู้บริโภคเรียกหา ยิ่งสินค้ามีราคาสูง ใบรับรองที่ได้มาตรฐานยิ่งมีความสำคัญ

สถาบันรณรงค์ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะการซื้อ- ขายทาง on line ซึ่งผู้บริโภคไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ GIT แนะให้ผู้บริโภคศึกษาก่อนซื้อพร้อมดู
ใบรับรอง ป้องกันโฆษณาเกินจริง

ก่อนตัดสินใจซื้อ ใช้ใบรับรองหรือใบ certificate เข้ามาช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื้อได้ โดยเพียง คลิ๊กเข้าไปที่สัญลักษณ์ 
QR Code ก็จะเห็นข้อมูลเกี่ยวกับอัญมณีหรือเครื่องประดับชิ้นนั้น ๆ ข้อเท็จจริงจากใบ certificate จะช่วยให้การตัดสินใจ
ซื้อง่ายขึ้น ไม่เฉพาะแต่การออกใบรับรองให้ผู้ประกอบการหรือร้านค้า GIT ยังให้การรับรองอัญมณีและเครื่องประดับกับบุคคลทั่วไป เช่นการนำมรดกที่เป็นเครื่องประดับ หรือ ทองราคาแพง ๆ มาตรวจสอบ

ในแต่ละปี ธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับทำรายได้ให้ประเทศปีละล้านล้านบาท นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญลำดับต้น ๆ ของประเทศ ความเชื่อมั่นจึงมีความสำคัญต่อภาพลักษณ์ของประเทศ โครงการซื้อด้วยความมั่นใจผ่านใบรับรอง GIT - 
Buy with Confident จึงเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี

#เชื่อปุ๊ #เชื่อGIT