16 กรกฎาคม 2562

พาณิชย์ เสริมแกร่งผู้ผลิตผ้าไหม จัดงาน “หัตถศิลป์ถิ่นแพรไหม” ครั้งที่ ๒ ณ อิมแพค เมืองทองธานี


นางลลิดา จิวนันทะประวัติ
 (กลาง) รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผ้าไหม “หัตถศิลป์ถิ่นแพรไหม” ครั้งที่ ๒ กิจกรรมส่งเสริมการขายภายใต้โครงการ “ยกระดับการตลาดผ้าไหมสู่แหล่งท่องเที่ยว” โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อการพัฒนาศักยภาพของผู้ผลิตผ้าไหม ทั้งในด้านการออกแบบ การผลิต รวมทั้งกลยุทธ์ด้านการตลาดที่สามารถเชื่อมโยงสู่ผู้บริโภคทุกกลุ่มได้อย่างทั่วถึง ในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ผ้าไหมให้เป็นที่ประจักษ์แก่สายตาผู้บริโภค และนำมาสู่การซื้อขายเพื่อสร้างรายได้แก่ผู้ผลิต โดยได้รับเกียรติจาก นายชินพล ดิตถะวิโรจน์ (ที่ 10 จากซ้าย) พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นายสถาพร ร่วมนาพระยา (ที่ จากซ้าย) ผอ.กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน นางวิมลรัตน์ เพ็ญตระกูล (ที่ จากซ้าย) ผอ.กองทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจ นางสาวศุฑารา เชาวน์สุขุม (ที่ 8 จากซ้าย) ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ นางภารดี อินทชาติ (ที่ จากซ้าย) ผอ.กองข้อมูลธุรกิจ นางกุลกริยา เปลี่ยนสกุลวงศ์ (ที่ 6 จากซ้าย) ผอ.กองคลัง และนางนุชอนงค์ เชิดสูงเนิน (ที่ 3 จากซ้าย) ผอ.ส่วนส่งเสริมการตลาดธุรกิจชุมชน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ ร่วมแสดงความยินดี ณ ฮอลล์ 12 อิมแพค เมืองทองธานี