01 เมษายน 2562

Exclusive Night with Agnes Chan

เปิดตัวหนังสือของ Agnes Chan (แอกเนส ชาน) วันที่ 28 มีนาคม 2562 สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น เปิดตัวหนังสือของ Agnes Chan (แอกเนส ชาน) ภาย
ใต้ชื่องาน “Exclusive Night with Agnes Chan” ณ ห้องอังรีดูนังต์ สมาคมราชกรีฑาสโมสร กรุงเทพฯ

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ แอกเนส ชาน ถือเป็นศิลปินระดับโลก หนึ่งในหญิงเก่ง ที่มีบทบาททั้ง นักเขียน นักร้อง นักพูด อาจารย์ และบทบาทสำคัญคือทูตสันถวไมตรีขององค์การยูนิเซฟ เป็นตัวแทนของหญิงสาวจำนวนมาก ถือว่าเป็นต้นแบบของคุณแม่ลูกสามที่มีแนวคิดและวิธีการเลี้ยงลูก ซึ่งได้เขียนหนังสือทั้งหมดกว่า 90 เล่ม ส่วนใหญ่ตีพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นและจีน หลายเล่มได้ถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษ เกาหลี เวียดนาม และไทยหนึ่งในงานเขียนที่สร้างชื่อให้แอกเนส ชาน ได้แก่เรื่อง“50 วิธีสอนลูกทั้งสามเข้าเรียนสแตนฟอร์ด”
ที่ได้กลายเป็นคู่มือเลี้ยงลูกของคุณแม่ในญี่ปุ่นและฮ่องกง และครองตำแหน่งหนังสือขายดีที่สุด
(Best Seller) ในประเทศญี่ปุ่น โดยวิธีการเลี้ยงลูกและวิธีการสอนลูกที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ นอกจากจะ
เล่าถึงวิธีการทำให้ลูกสอบเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกได้แล้ว หนังสือยังอ้างอิงการเลี้ยงลูกให้เติบโตเป็นคนหนุ่มสาวที่เชื่อมั่นในตัวเอง เป็นที่ยอมรับและมีบทบาทในสังคมโลกอีกด้วย
นอกจากนี้ แอกเนส ชาน ยังมีหนังสือ อัตชีวประวัติ ของ แอกเนส ชาน (38 Revelations in Life) ที่ได้นำมาจัดจำหน่ายอีกด้วย สำหรับท่านที่รักการอ่าน และเทคนิคในการเลี้ยงลูกให้ไปเรียนเมืองนอกสามารถหาซื้อหนังสือได้ตั้งแต่วันนี้ ซึ่งขายพร้อมกันทั่วประเทศ ที่บูธประพันธ์สาส์นในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม – 7 เมษายน โซน C ชั้นล่าง บูธ 027 , นอกจากนี้ยังวางจำหน่าย ณ ร้านหนังสือซีเอ็ด, นายอินทร์, ศูนย์หนังสือจุฬา, มติชน และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ #Toptotravel