17 เมษายน 2562

กรมพัฒน์ ฯ ชูนวัตกรรมโลกเสมือนจริง

เจาะตลาดสุขภาพ ในงาน STYLE Bangkok 2019


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำผลงานการเสนอธุรกิจในรูปแบบโลกเสมือนจริงของธุรกิจสปา นวดเพื่อสุขภาพ และสถานดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 50 ธุรกิจ สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ในงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok 2019 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา (DBD Pavilion EH 99) ระหว่างวันที่ 17 – 21 เมษายน 2562

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยว่า ปัจจุบัน นวัตกรรมโลกเสมือนจริง กลายเป็นเป้าหมายสำคัญสำหรับการตลาดยุคใหม่ เป็นช่องทางเพื่อสร้างประสบการณ์ในการเลือกซื้อสินค้าและบริการให้กับลูกค้า (Customer Journey) ผ่านการเล่าเรื่องได้อย่างสร้างสรรค์ (Brand Storytelling) ด้วยการจำลองบรรยากาศและสภาพแวดล้อมเสมือนจริง ที่ผู้รับบริการสามารถรับรู้ผ่านการมองเห็น ได้ยิน หรือ แม้แต่การสัมผัส ผ่านอุปกรณ์การทำงานอัจฉริยะที่เรียกว่า VR“นวัตกรรมโลกเสมือนจริง” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการมอบประสบการณ์ใหม่แก่ลูกค้า เสมือนได้เข้าไปที่สถานที่นั้นๆ โดยไม่ต้องใช้เวลาในการเดินทาง เพียงแค่สร้างประสบการณ์ผ่านเทคโนโลยี เพราะประสบการณ์คือส่วนสำคัญที่สร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ ดังนั้น การตลาดที่สร้างสรรค์และจับต้องได้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจกับลูกค้า และนำไปสู่การตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการได้เร็วขึ้น


กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงได้นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มศักยภาพและต่อยอดธุรกิจที่สามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้มากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง รวมถึงสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการ โดยกรมฯ ได้นำนวัตกรรมโลกเสมือนจริงมาให้ผู้ประกอบการ จำนวน 50 ราย ประกอบด้วย ธุรกิจสปา จำนวน 24 ราย ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ จำนวน 5 ราย และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 21 ราย มาช่วยในการนำเสนอธุรกิจในงาน STYLE Bangkok 2019 เพื่อสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้ลูกค้า ก่อนตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและบริการ ตลอดจนเป็นการเชื่อมโยงธุรกิจบริการสุขภาพเข้ากับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยถือได้ว่าเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ทั้งนี้ ธุรกิจบริการในกลุ่ม Wellness (ธุรกิจสปา ธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพ และธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ) สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนในเศรษฐกิจรวม สูงถึง 76,543 ล้านบาท และมีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การนำความคิดสร้างสรรค์มาประยุกต์ใช้ร่วมกับนวัตกรรมมาทำการตลาด โดยเฉพาะในช่องทางออนไลน์ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับสินค้าและบริการ เป็นการสร้าง Customer Experience ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการทำธุรกิจให้ได้ผลในยุคปัจจุบัน ส่งผลต่อการทำการตลาด รวมถึงจะเป็นตัวชี้วัดการเติบโตของธุรกิจในอนาคตอีกด้วย เพราะประสบการณ์ตรงเป็นการสื่อสารที่ทรงอิทธิพลที่สุด สำหรับผู้สนใจสามารถทดลองสัมผัสประสบการณ์โลกเสมือนจริงได้ที่ DBD Pavilion EH 99 งาน STYLE Bangkok 2019 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 17 - 21 เมษายน 2562

ปัจจุบัน มีจำนวนธุรกิจสปาและธุรกิจนวดเพื่อสุขภาพที่จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 1,218 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 6,368.83 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 594 ราย (คิดเป็นร้อยละ 48.77) และส่วนภูมิภาคจำนวน 624 ราย (คิดเป็นร้อยละ 51.23)ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ มีจำนวนผู้ประกอบการที่จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งสิ้น 290 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 2,385.77 ล้านบาท แบ่งเป็นกรุงเทพมหานคร จำนวน 136 ราย (คิดเป็นร้อยละ 46.90) และส่วนภูมิภาคจำนวน 154 ราย (คิดเป็นร้อยละ 53.10)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนธุรกิจบริการ
กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0 2547 5954
สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th