17 มีนาคม 2562

ร่วมแบ่งปันสิ่งของผ่านมูลนิธิกระจกเงา


ร่วมแบ่งปันสิ่งของผ่านมูลนิธิกระจกเงา
ภัคชุดา ผลจริต ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ นำทีมผู้บริหารและพนักงานของโรงแรมฯ ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคและบริโภค  มอบให้แก่มูลนิธิกระจกเงา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ และช่วยเหลือผู้ที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิต่อไป