22 มกราคม 2562

เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป Nuclear for Better Life

มอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น
TINT SHORT FILM PROJECT  
หัวข้อ
“Nuclear for Better Life”
เงินรางวัล  รวมกว่า 310,000 บาท

ด้วยปัจจุบัน  หลายประเทศทั่วโลกได้ ให้ความสนใจกับการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นด้านการแพทย์ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการเกษตร ซึ่งส่งผลต่อมนุษย์เราเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีนิวเคลียร์จึงไม่ใช้เรื่องไกลตัวอีกต่อไป

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เงินรางวัลรวมกว่า 310,000 บาท โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล


ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. เผยว่า สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” 


ดร.หาญณรงค์ ฉ่ำทรัพย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน.
โดยมีเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญ  และสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ถึงประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงการสร้างความเชื่อถือและความมั่นใจของประชาชนต่อพันธกิจของสถาบันฯ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในประเทศอย่างยั่งยืน


โครงการประกวดหนังสั้นฯ ดังกล่าว เปิดรับสมัคร 2 ประเภท ได้แก่ รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา) อายุไม่เกิน 18 ปี ซึ่งกำลังศึกษาไม่เกินระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 4 คน

-รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

-รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 3 รางวัล และรุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป) อายุ 19 ปีขึ้นไป ซึ่งกำลังศึกษาในระดับชั้นอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครได้ทั้งเดี่ยวและทีมๆ ละไม่เกิน 3 คน รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลสูงสุด 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร มี 5 รางวัลโดยโครงการประกวดหนังสั้นฯ ได้ผ่านการพิจารณาตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), คุณบัณฑิต ทองดี และม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล


ซึ่งได้มีทีมผู้เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้นฯ กว่า 300 ทีม และหลังจากที่ได้คัดเลือกผลงาน Plot หนังสั้น ได้มีผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง 2 รุ่นๆ ละ 6 ทีม รวมทั้งสิ้น 12 ทีม ได้แก่

รุ่นเล็ก (ระดับมัธยมศึกษา)
• เรื่อง New Hope ทีม คน-ธรรม-หนัง 
• เรื่อง ก็...มีดี ทีม ช้างป่าฟิล์ม 
• เรื่อง My name is Nuclear ทีม ร.ร.มัธยมวิภาวดี
• เรื่อง Top’s secret ทีม หมีขาวฟิล์ม
• เรื่อง Rational of Paradox ทีม Revorin
• เรื่อง New is better ทีม ขายไตเรียน

รุ่นใหญ่ (ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป)
• เรื่อง สายลับ ทีม ราหูฟิล์ม 
• เรื่อง Better Life ทีม ชีพจรลงเฟรม 
• เรื่อง บล็อกเกอร์ ทีม อิสระ TV
• เรื่อง ไกลตัวใกล้ใจ ทีม ครูนักเรียนลุ่มน้ำเงา
• เรื่อง แมลงเขมือบโลก ทีม โชกุบุดซึ โกโฮกาวากายาริ
• เรื่อง ค่ำคืนพิศวง ทีม ตามสั่ง Production


ผลผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดหนังสั้น
TINT SHORT FILM PROJECT
ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life”


ระดับมัธยม ชื่อทีม ๕ Daysteam ร.ร.มัธยมวิภาวดี จ.สุราษฏร์ธานี
ชื่อเรื่อง My name is Nuclear   
โดย น.ส.ธิดา ต่ายใหญ่กรัด , น.ส.ปวีณา สักรินทร์ , นายธนากร กล่อมเมือง ชนะเลิศ 
เงินรางวัล 50,000 บาท โล่และเกียรติบัตร

รางวัลประชาชนทั่วไป ได้แก่ ราหูฟิล์ม จากกรุงเทพฯ ชื่อเรื่อง สายลับ
โดย นายณรงค์ เสประโคน  นายโสภา เที่ยงเดช ชนะเลิศ
เงินรางวัล 100,000 บาท โล่และเกียรติบัตร
          

ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดโครงการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” จะได้โชว์ผลงานหนังสั้น ในงานพิธีประกาศผล และมอบรางวัลในวันอังคารที่ 22 มกราคม 2562 ณ เอสพลานาด ซีนีเพล็กซ์ รัชดาภิเษก โรงภาพยนตร์ 10


การจัดโครงการประกวดหนังสั้น 

TINT SHORT FILM PROJECT
ภายใต้หัวข้อ “Nuclear for Better Life” สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทน. ครั้งนี้คาดหวังว่าประชาชนจะหันมาให้ความสนใจการศึกษาและพัฒนาการนำพลังงานนิวเคลียร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากขึ้น และยังเป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมถึงสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แก่ประชาชน 
-ดร.หาญณรงค์ กล่าวปิดท้าย

ประโยชน์และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนิวเคลียร์ 
ผู้สนใจข้อมูลด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.tint.or.th