06 ธันวาคม 2561

SELECO EDUCATION ROADSHOW 2018 ที่ทาง “ซีลีโกะ” ผลักดันและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย

Seleco Education Roadshow 2018ทีมผู้บริหาร ซีลีโกะ นำโดยคุณวัลลภ พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจข้าว เครือ STC GROUP และ คุณวีรอร พิชญ์พงศา รองกรรมการผู้จัดการบริษัท แคปปิตัล เทรดดิ้ง จำกัด ผู้บริหาร
 และ เจ้าของแบรนด์ "ซีลีโกะ" ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้ง 14 ทีม เปิดประสบการณ์จริงในการแข่งขัน

“การนำเสนอแผนการสื่อสารการตลาด” ที่ทั้งเข้มข้นและท้าทายความสามารถ รวมระยะเวลาร่วม 3
เดือน ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2561 รวมมูลค่าเงินรางวัล 10,000 บาทโครงการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ SELECO EDUCATION ROADSHOW 2018 ที่ทาง “ซีลีโกะ” ตั้งใจจะผลักดันและยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย เพื่อส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสที่ดีให้กับเยาวชนรุ่นใหม่ สอดคล้องกับความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์อาหารและขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพของประเทศไทย ซึ่งวางแผนนำร่องที่ภาคเหนือเป็นที่แรก และเลือกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ของภาคที่น่าสนใจ โดยหวังที่จะขยายไปในภาคอื่นๆต่อไป


"ซีลีโกะ" ขอขอบพระคุณอีกครั้งจากใจจริง  สำหรับการสนับสนุน และ การต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รศ.ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อมวลชน, รศ.ดร. กรวรรณ กฤตวรกาญจน์, ผศ. ศศิกานต์ ลิมปิติ, อ.ดร.เมริสา สกุลสุทธิวงศ์ และ Professor Dr. Kak Yoon

#Seleco #SelecoEducationRoadshow2018 #SelecoEducationRoadshow
#Selecoseaweed #thefirstseaweedsnackinthailand #everywherewithseleco
#CMU #masscommCMU #SelecoxCMU #IMC