09 ธันวาคม 2561

งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร

รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี


เปิดอย่างเป็นทางการ   “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” งานเกษตรที่ยิ่งใหญ่แห่งปี  ในระหว่างวันที่  8 -16 ธันวาคม  2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ พร้อมต้อนรับทุกท่านแล้ว
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561  พลอาการศเอก ดร.ประจิน จันตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด  “งานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี :ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร” พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร  ยศราช อธิการบดี กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งมอบโล่ขอบคุณให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงาน  โอกาสนิ้มี หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาครัฐ เอกชน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานจำนวนมาก

พิธีเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ มีการแสดงพิธีเปิดที่ถ่ายทอดเรื่องราวของแม่โจ้ผ่านท่วงท่า ลีลาการแสดง โดยมีศิลปินรับเชิญ ครูแอ๊ด ภานุทัต อภิชนาธง ร่วมแสดง  จากนั้นประธานในพิธีได้เยี่ยมชมการจัดงานในส่วนต่างๆ ชมผลงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้และนิทรรศการเครือข่าย  เยี่ยมชมรถ MJU Gourmet Bus 2477 by Bistro 2477 รถต้นแบบเพื่อพัฒนากลุ่มธุรกิจเกษตรและอาหาร พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างด้วยเมนูสุดพิเศษบนรถ  แล้วจึงนั่งรถนำเที่ยวเยี่ยมชมแปลงสาธิตเกษตรงานในครั้งนี้ จัดในระหว่างวันที่ 8-16 ธันวาคม 2561  ตลอด 9 วัน 9 คืน มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น นิทรรศการ การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การจัดแสดงและประกวดพืช สัตว์ ประมง กล้วยไม้ และสวนหย่อม การจัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม Smart Farming  แปลงสาธิตแบบมีชีวิตและฟาร์มแม่โจ้ การแสดงศิลปวัฒนธรรมและเวทีบันเทิงทุกค่ำคืน กิจกรรมฟุตบอลดารานำทีมโดยศิลปินดาราจากช่อง 3 ที่จะมาสร้างความสนุกสนานในงาน  มวยชิงแขมป์โลก “ศึกกำปั้นสะท้านโลก 85 ปี แม่โจ้” ตลาดจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย “กาดแม่โจ้ 2477” รวมถึงงานศิษย์เก่าแม่โจ้คืนถิ่น  ซึ่งขณะนี้ในแต่ละส่วนงานพร้อมสำหรับการต้อนรับผู้ร่วมงานจากทั่วประเทศแล้ว


     
ภายในงานมีสวนหย่อมรูปแบบต่างๆ จากการร่วมมือกันของศิษย์เก่าแม่โจ้แต่ละรุ่นที่มาร่วมกันเนรมิต จุด Check In  มุมถ่ายรูปหลากหลายรูปแบบ ณ บริเวณสนามวังซ้าย ไฮไลท์น้ำตก 9 ชั้นในโดมประกวดกล้วยไม้   มีแปลงสาธิตและพื้นที่จัดงานส่วนต่างๆ เช่น

•แปลงสาธิตพืชสวนประดับได้แตรียมแปลงดอกไม้หลากหลายสีสันหลายสายพันธุ์ กว่า 100,000 ต้น  กิจกรรมการจัดส่วนหย่อมไม้ดอกไม้ประดับ

•ชมแปลงสาธิตพืชผักที่จัดใหญ่จัดเต็ม  ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดง มีกิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช  เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกกอบรมอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร พร้อมจุด Check in แปลงผักน่ารักๆ หลายมุม
•ชมแปลงสาธิตพืชไร่ ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ จุด Check in ไร่ทานตะวัน และแปลงผลิตพืชไร่ ชมนิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจ
•แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ ฯลฯ
•โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา  เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการจัดแสดงแปลงผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ รวมถึงการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ลด ละ เลิกสารเคมี พร้อมจุด Check In แปลงเก็กฮวยอินทรีย์เหลืองอร่าม
•กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนาวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
•การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้  ไก่ต่อ ไก่ตั้ง นิทรรศการสัตว์มีชีวิต โซนสัตว์น่ารัก(มินิฟาร์ม) มุมถ่ายรูปกับสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว
•ชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ 1.)นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน 2.)กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ Innovation Hub รวมกว่า 100 ผลงาน  และ 3.)นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน
แปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่  แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่  ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่”

•ชมแปลงสาธิตพืชผักที่จัดใหญ่จัดเต็ม  ได้รับความร่วมมือจากบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักชั้นนำของประเทศไทยมาร่วมจัดแสดง มีกิจกรรม Plant Factory Tour ทัวร์เยี่ยมชมระบบโรงงานผลิตพืช  เทคโนโลยีการปลูกผักในครัวเรือน Fresh In Box ช่วยลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงการจัดสาธิตและฝึกกอบรมอบรมระยะสั้นอีกหลายหลักสูตร พร้อมจุด Check in แปลงผักน่ารักๆ หลายมุม
•ชมแปลงสาธิตพืชไร่ ทัวร์ท่องเที่ยวแปลงปลูกและเก็บผลผลิตพืชไร่ จุด Check in ไร่ทานตะวัน และแปลงผลิตพืชไร่ ชมนิทรรศการข้าวและผลผลิตจากข้าว นิทรรศการธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งจัดอบรมระยะสั้นที่น่าสนใจ
•แปลงสาธิตไม้ผล ชมการปลูกไม้ผลในรูปแบบต่างๆ การปลูกฝรั่งขึ้นค้าง ปลูกมะเดื่อฝรั่งกึ่งตัววี การจัดทรงลำไย ชมโรงเรือนอัจฉริยะ ฯลฯ
•โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา  เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก มีการจัดแสดงแปลงผัก ไม้ผล นาข้าว เลี้ยงปลา ตามแนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่

รวมถึงการทำการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่ ลด ละ เลิกสารเคมี พร้อมจุด Check In แปลงเก็กฮวยอินทรีย์เหลืองอร่าม

•กิจกรรมด้านเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มีทั้งการเสวนาวิชาการ ฐานเรียนรู้ด้านการประมง ประกวดปลาหมอสี การประกวดจัดตู้พรรณไม้น้ำ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี การประกวดเมนูประมงเพื่อสุขภาพ ฯลฯ
•การแสดงและการประกวดทางสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี การประกวดไก่พื้นเมือง ไก่แจ้  ไก่ต่อ
ไก่ตั้ง นิทรรศการสัตว์มีชีวิต โซนสัตว์น่ารัก(มินิฟาร์ม) มุมถ่ายรูปกับสัตว์ให้กับนักท่องเที่ยว

•ชมนิทรรศการต่างๆ ซึ่งมีการแบ่งนิทรรศการเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.)นิทรรศการฉลองอดีตและสร้างอนาคต ผลงานเด่นของนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าดีเด่น รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอน

2.)กลุ่มนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม ที่ได้มีการจัดแสดงทั้ง ผลงานวิจัย
การบริการวิชาการ เกษตรอินทรีย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  และ Innovation Hub
รวมกว่า 100 ผลงาน

3.)นิทรรศการจากเครือข่ายภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่จัดในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต ผู้เยี่ยมชมงานจะได้รับทั้งความรู้ ความเพลิดเพลิน


•แปลงสาธิตของสำนักฟาร์มมหาวิทยาลัย ที่เตรียมแปลงไม้ดอกทานตะวัน/คอสมอส บนพื้นที่ 13 ไร่  แปลงพืชผักอินทรีย์ 5 ไร่  ชมโรงเรือน Smart Farming 10 โรงเรือน ชมการผลิตลำไยนอกฤดู กว่า 200 ต้น แปลงไผ่ 85 ปี 85 พันธุ์ไผ่” 

งานนี้เที่ยวชมงานฟรี ภายในงานจะมีนักศึกษาจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าชมงาน มี
บริการช่วยขนสัมภาระให้กับผู้ที่เลือกซื้อสินค้าภายในงาน ผู้เข้าชมงานจะได้รับคู่มือเที่ยวงานแนะนำ
เส้นทางท่องเที่ยว มีแผนที่จัดงานแสดงจุดต่างๆ มีบริการรถนำเที่ยว / รถม้า / รถขึ้นฟาร์ม คอยบริการ