28 พฤศจิกายน 2561

Epson ททท.สุโขทัย


เอกศิลป์ Sony และทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพ


เอกศิลป์ Sony และทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพ  ขอเชิญเที่ยวงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย 
ร่วมแต่งชุดไทย ถ่ายรูป และ ปริ้นท์ภาพฟรี หน้าวัดชนะสงคราม  แขกผู้มีเกียรติเดินทางเยี่ยมบูธเอปสันและถ่ายภาพร่วมกัน

1. นายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
2. นายอภิวัฒน์ ทับทิมโต ผอ.ททท.สำนักงานสุโขทัย 
3. นางธาดา สังข์ทอง ผอ.อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
4 ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ นายก อบจ.สุโขขทัย
5.นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการ บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด 
6. นางสาวบุษราภรณ์ พรไพศาลศักดิ์ ประธานทีมปฎิรูปธุรกิจถ่ายภาพถ่าย
7.ดร.สงคราม โพธฺิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพ
8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ (อ.ออม)
อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์


กิจกรรมแต่งชุดไทยถ่ายภาพ โดย Epson ททท.สุโขทัย  เอกศิลป์ Sony และทีมปฏิรูปธุรกิจถ่ายภาพจัดช่างภาพมืออาชีพ ดร.สงคราม โพธฺิ์วิไล บูรพาจารย์การถ่ายภาพ ช่างภาพมืออาชีพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภคมน ตั้งจิตติเลิศ (อ.ออม) อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการถ่ายภาพ ภาควิชาออกแบบ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ พร้อมด้วยช่างภาพสุโขทัยถ่ายภาพให้กับผู้ที่มาท่องเที่ยว งานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จ.สุโขทัย

สร้างความสุขสนุกสนานให้กับพี่น้องชาวสุโขทัย และได้ภาพสวยจากเอปสันกลับบ้าน

สื่อมวลชนมาเยี่ยมบูธเอปสันพร้อมถ่ายภาพบันทึกความทรงจำ