03 พฤศจิกายน 2561

1 ใน 24 หมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สิงห์บุรี Inno-Way

เปิดตัวเส้นทางท่องเที่ยว โดย  ทอดด์ ทองดี 
นวัตวิถี เมืองสิงห์บุรี Inno way

ครั้งนี้ Wefiethailand ได้ร่วมทริปกิจกรรมท่องเที่ยวชุมชนต้นแบบ จังหวัดสิงห์บุรี   ชุมชนท่องเที่ยว
นวัตวิถี ของจังหวัดห์บุรี ตามแบบแผน OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข…ร่วมวิถี…ร่วมสมัย มุ่งสู่ความยั่งยืน
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เชื่อมโยงกับเสน่ห์ของชุมชน เพื่อดึงดูดผู้ซื้อและนักท่องเที่ยว จนมาถึงยุคปัจจุบัน “OTOP นวัตวิถี”  ที่ไม่ได้เน้นแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่เน้นสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิด
เป็นชุมชนท่องเที่ยวแบบยั่งยืน


 OTOP นวัตวิถี ร่วมสุข…ร่วมวิถี…ร่วมสมัย  สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ด้วยการเดินทางร่วมงานกับ คุณ  ทอดด์ ทองดี ได้มีโอกาสเห็นถึงภาพความ สามัคคั สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการกระจายรายได้ตามความต้องการของชุมชน ร่วมกันสร้างสรรค์ชุมชนท่องเที่ยวระดับหมู่บ้านวัตถุดิบแต่ละชนิดอย่างมีดีไซน์


ชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ตาลเดี่ยวใต้ 
สร้างรายได้ด้วยการเปิดตลาดชุมชนท่องเที่ยว otop นวัตวิถี บ้านตาลเดี่ยวใต้ หมู่ 1 ตำบลทองเอน จังหวัดสิงห์บุรี   โดยมี นายสุทธิพงศ์ พุทธจันทรา นายอำเภออินทร์บุรี เป็นประธานเปิดงานตลาดนัดชุมชน OTOP นวัตวิถี บ้านตาลเดี่ยวใต้ ชุมชน OTOP นวัตวิถี ดำเนินงานภายใต้โครงการ  "ไทยนิยม ยั่งยืน"


เพื่อสร้างชุมชนเข็มแข็ง ยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรายได้ให้แก่ชุมชน การสร้างตลาดใหม่ และเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ OTOP เข้ากับการท่องเที่ยว โดยการจำหน่ายสินค้าอยู่ในชุมชน โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความคิดสร้างสรรค์เปลี่ยนเป็นรายได้ ผลิตสินค้าและบริการ รวมทั้งมีการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่มีเสน่ห์ดึงดูดและมีคุณค่าพร้อมให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมเยือน และใช้จ่ายเงินในทุกกิจกรรมของชุมชน ซึ่งเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่ยั่งยืน อย่างแท้จริง
บ้านตาลเดี่ยวใต้มีความโดดเด่นด้านการเกษตร และอุดมสมบูรณ์ด้วยอาหารการกิน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จึงเกิดขึ้นจากการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแต่ถ้าเป็นเรื่องอาหารการกิน ที่จังหวัดสิงห์บุรี  ที่นี่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมบ้านตาลเดี่ยวใต้ จำนวนมาก หลายท่านบอกว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังกลับไปแน่นอน เพราะเรื่องอาหารพื้นถิ่น มีมากมาย ขอยกตัวอย่างเช่น

-ลาบมะเขื่อ
-ต้มส้มฟัก
-ปลาส้มทอด
-บัวลอยสามเกลอ / ขนมสามเกลอ / น้ำสามเกลอ
-กล้วยตากเคลือบช๊อกโกเเลต
-ขนมสอดใส่ / ขนมตาลส่วนสินค้า OTOP โดยชาวบ้านและคนในชุมชนนำสินค้าที่ผลิตเอง ส่งเสริมให้การศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับเกษตรกรรม เช่น พืช ผัก ผลไม้ น้ำพริกผลิตภัณฑ์ปลาร้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี  สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชน เสื้อผ้าสำเร็จรูป กระเป๋าถือ และของใช้ต่างๆ ที่นำมาจำหน่ายในราคาไม่แพง เดินเล่นสนุก เพลินๆ ไม่ร้อน แต่หิ้วของเต็มไม้เต็มมือกันเลย

สินค้า OTOP ขึ้นชื่อว่าขายดี แทบจะผลิตไม่ทัน สั่งรอกันข้ามปี คือ กระเป๋าผ้า และ งอบแฟนซี สวยโดดเด่น ไม่มีใครเหมือน ไม่เหมือนใคร อย่างนี้มาแล้วไม่ซื้อถือว่าพลาดอย่างแรง แล้วพบกันที่ตลาดชุมชนบ้านตาลเดี่ยวใต้ ที่นี่ เปิดทุกวันอาทิตย์ของต้นเดือน วิถีชีวิตชุมชนเน้นการพึ่งพาตนเอง พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น และพยายามที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับสถานที่ท่องเที่ยวของชุมชนด้วยการนำไอเดียใหม่ๆ และมีความททันสมัย ราคาจับต้องได้


วัดวิหารแดง หลวงพ่อแดง
เดิมเป็นวัดร้าง
 
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน
วัดวิหารแดง ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี อยู่ในพื้นที่ราบลุ่มภาคกลาง ลักษณะหน้าดินนั้นเป็นดินตะกอนปากแม่น้ำ เรามาที่นี่เพื่อ ให้คุณสุกัลยา สืบเพ็ง เล่าประวัติความเป็นมาของวัดร้างในอดีต ไม่ได้มีดีเพียงเมืองประวัติศาสตร์ แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง เรามาที่ วัดวิหารแดง  "หลวงพ่อแดง" เดิมเป็นวัดร้าง ตั้งอยู่ ตำบล บางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน  กราบสักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเดินทางต่อ......จังหวัดสิงห์บุรี ห่างจากอนุสาวรีย์วีระชนบางระจัน ประมาณ 6 กิโลเมตร จากหลักฐาน
บางอย่าง (เช่นอิฐก่อสร้างวิหาร) เชื่อได้ว่าวัดวิหารแดง เป็นวัดในยุคสมัยเดียวกัน วัดโพธิ์เก้าต้น 
ซึ่งเคยเจริญรุ่งเรืองในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย  ได้เวลาไปที่ต่อไป

วัดวิหารแดง หมู่ 11 ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบาง ระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 16150


ด้วยความพิเศษของสภาพที่ตั้ง ชุมชนชาวถนนตก
ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
 

ถนนตก หมู่บ้านแรกเป็นหมู่บ้านยางคุ้ง มารวมกับวัดทองเลื่อน มาเปลี่ยนชื่อเป็นชุมชนชาวถนนตก
ชื่อนี้สืบเนื่องจากเมื่อ.oอดีตที่ยังไม่มีถนนตัดผ่าน มีเพียงลูกรัง ภายหลังได้มีการทำ
ถนนขึ้น ซึ่งดำเนินการไปสิ้นสุดที่ถนนตก ทางโค้งของโรงพยาบาล ชาวบ้านจึงได้ตั้งชื่อว่า.....ถนนตก
หรือ ชุมชนชาวถนนตก นับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา  คุณป้าสุกัลยา พาทีมงานไปยังบ้าน นายบุญพา บุญคง หรือ คุณกบ หมู่ที่ 11 ต.บางระจัน อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี 


กับยุคปัจจุบัน “OTOP นวัตวิถี”  ที่ไม่ได้เน้นแค่ตัวสินค้าเท่านั้น แต่เน้นสร้างผู้ประกอบการท่องเที่ยวเพื่อให้เกิดเป็นชุมชนท่องเที่ยว.ภายในบริเวณโดยรอบ จัดเป็นสวนพักผ่อนหย่อนใจ และมุมแสดงกิจกรรมทางการเกษตร ด้วยความพิเศษของสภาพที่ตั้ง  ชาวบ้านที่ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการผลิต คุณกบเล่าต่อให้ฟัง ที่นี่ชุมชนมีรายได้และ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
มาเที่ยวที่นี่ได้ความรู้มาเติมสมองแบบไม่ต้องลงทุน

-ปุ๋ยมูลไส้เดือน มูลไส้เดือนทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ธรรมชาติคุณภาพดี  มีผู้สนใจหันมาเลี้ยงไส้เดือนจำนวนมาก  ปัจจัยที่จะทำให้เลี้ยงไส้เดือนเจริญเติบโตดี ตัวโต ขยายพันธุ์รวดเร็ว รวมถึงได้มูลไส้เดือนที่จะไปทำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดี คือ ต้องให้ไส้เดือนกินอาหารที่มีคุณประโยชน์สูง  โดยคุณกบ นำมาปรับสูตรแล้วออกมาจำหน่ายสร้างรายได้ ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกันไนท์ครอเลอร์ ที่ขึ้นชื่อเรื่องการกินไว ขี้ไว สะสมในระยะเวลา เพียง 20 วัน แล้วเก็บออกมาใช้งานได้ทันที  จำหน่ายในราคา 20 บาท /ถุง

-จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง  จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบได้ทั่วไปตามธรรมชาติทั้งในดินและน้ำ ทำหน้าที่กำจัดของเสีย ก๊าซและสารพิษต่าง ๆ  ที่มีวิธีการผลิตง่ายๆ  โดยการการสังเคราะห์แสง ซึ่งเป็นหัวเชื้อจากประเทศญี่ปุ่น เพาะพันธุ์ด้วยไข่ คุณสมบัติ ของจุลินทรีย์นี้ ช่วยในเรื่องการขยายรากพืช ทำให้เกิดรากเยอะ ให้ผลผลิตไว รากดูดอาหารได้มาก ข้อดีที่สุดคือ ช่วยบำบัดน้ำเสีย ด้านปศุสัตว์

ประโยชน์ของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง
-ใช้ทางดินทำให้รากพืชแข็งแรงและหาอาหารได้ดีขึ้น ใช้กับนาข้าวช่วยเร่งการแตกกอของข้าว
-ช่วยในการย่อยธาตุอาหารและวัตถุอินทรีย์ในดิน เพื่อให้พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
-ป้องกันพืชโดยการทำลายจุลินทรีย์ไม่ดีในดิน ที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคพืช
-ช่วยตรึงไนโตเจนในดิน เพิ่มไนโตเจนให้กับพืช
-เร่งการเจริญเติบโต ทำให้พืชแข็งแรงแล้วโตเร็วเป็น 3 เท่า

-มะนาวดอง  มะนาวพืชพื้นบ้านที่ประโยชน์ไม่บ้านตามชื่อ มีสรรพคุณหลากหลายตั้งแต่ใช้ลดน้ำหนัก รักษาสิว การเพิ่มมูลค่าของสินค้าให้มีราคาเพิ่มมากขึ้น โดยปกติเกษตรกรขายมะนาวลูก
ราคาลูกละ 50 สต. หรือ 2 ลูก 1 บาท ไม่ใช่เพียงเท่านั้น การเพิ่มมูลค่าจากการทำมะนาวดอง ช่วยเพิ่มผลผลิตได้ถึงลูกละ 5 บาทพาเที่ยวชมธรรมชาติ ทานอาหารพื้นบ้าน เรียนรู้งานฝีมือ ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านถนนตกส่วนอาหารที่ต้องได้ทาน และเป็นเมนูขึ้นชื่อของหมู่บ้าน เพียงไปถึง ด้วยการทำอาหารของนายกิตติภณ มาหยา รสชาติแบบดั่งเดิม ฝีมือคนโบราณแท้ที่หมู่บ้านให้ความไว้วางใจ จนได้รับตำแหน่งแม่ครัว ประจำหมู่บ้าน ทั้งแขกผู้ใหญ่ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หรือนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้านนี้  ต้องได้ชิมฝีมือของ คุณหมูแดง ( กิตติภณ  มาหยา ) พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 6 อย่าง ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสิงห์บุรี โดยเมนูที่แนะนำ ที่เราได้ชิมกันในครั้งนี้ คือ......

ฝีมือของ คุณหมูแดง ( กิตติภณ  มาหยา ) พัฒนาอาหารพื้นถิ่น 6 อย่าง
ภายใต้โครงการ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดสิงห์บุรี

1.แกงส้มผักตบ
2.ต้มยำไก่บ้าน  (ไก่พื้นเมือง)
3.แกงกล้วยกับหมู
4.ปลาช่อนแม่ลาแท้ทอดกรอบ (สูตรเฉพาะ)
5.น้ำพริกเผาปลาช่อน ตราถนนตก (สูตรโอท๊อปขึ้นชื่อ)
6.ขนมนักรบ ขนมท้องถิ่นทำจากลูกยอ


การทำอาหารสำคัญที่วัตถุดิบ เลือกเฉพาะวัตถุดิบ จากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเจือปน นำมาปรุงรสชาติและผ่านการคัดมาอย่างดี โดยเฉพาะ น้ำพริกเผาปลาช่อน ตราถนนตก ปลาชนิดเดียวอร่อย 

ณ.หมู่บ้านแห่งนี้ เหมือนถูกออกแบบให้เรามีสมาธิกับท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ ด้วยการนั่งชิมอาหารท้องถิ่นอย่างชำนาญ ข้างหลังของเราจะเป็นฉากไม้ ลดแสงเพื่อให้เรารู้สึกว่า ข้างหลังไม่มีอะไรต้องใส่ใจ จึงให้สมาธิกับด้านหน้าอย่างเต็มที่


สูดโอโซน ให้เต็มปอดกันปิดท้ายทริปนี้ ที่ สวนตะวันแสนภูมิ แหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการบริหาร จัดการอย่างทันสมัย ด้วยการชมต้นไม้ที่สร้างชื่อให้กับหมู่บ้าน "หยก สุริยา" และ "หยก ม่วงสุริยา"  ของคุณลุงนพดล บุษบงค์ อายุ 59 ปี ในอดีตคุณครูผู้หลงไหล ต้นไม้ กล้วยไม้ จัดสวน ไม้ดอก ไม้ประดับ คุณลุงนพดลฝันอยากมีสวนสวย และร้านขายต้นไม้เป็นของตนเองโดยหลังจากเกษียณ อายุราชการ มีต้นไม้ชนิดหนึ่ง ที่สร้างชีวิตใหม่และสร้าแรงบันดาลใจ จนถึงปัจจุบัน คือ ต้นหยก ต้นหยก เป็นต้นไม้ที่สื่อความหมายถึงเรื่องทางการเงิน  เป็นพันธุ์ไม้ที่นิยมนำมาปลูกเพื่อเพิ่มโชคลาภให้กับบ้าน เพราะมันจะนำพลังทางดีเข้าสู่ตัวบ้าน ชื่อต้นไม้เป็นสิริมงคล ทางด้านโชคลาภ เงินทองไหลมาเทมา ปลูกไว้ในบ้านหรือสถานที่ต่างๆเพื่อความรื่นรมณ์ ผ่อนคลาย และนำโชคมาสู่คนในบ้าน


คุณลุงนพดล บุษบงค์ พยายามศึกษาข้อมูล จากการอ่านหนังสือ ค้นคว้า ทดลอง ลงมือทำหลายครั้ง
จนเป็นเจ้าแรกของสิงห์บุรี ทำสำเร็จพร้อมขายส่งออกอย่างมหาศาล ทำรายได้เข้าสู่ครอบครัว จาก
ความตั้งใจครั้งนี้ คุณลุงนพดล ซื้อที่ดินกว่า 3 ไร่ พร้อมบ้าน และที่สำคัญ ได้เปิดเป็นร้านขาย
ต้นไม้นาๆชนิด อย่างที่ใจต้องการ ในร้านที่ชื่อว่า "สวน ตะวันแสนภูมิ"

"หยก สุริยา" และ "หยก ม่วงสุริยา"  ของคุณลุงนพดล บุษบงค์ 

1 ใน 24 หมู่บ้าน   ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สิงห์บุรี  Inno-Wayนวัตวิถี เมืองสิงห์บุรี เพราะการมีส่วนร่วมของชุมชนสู่ต้นแบบ  การเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นวิถีชีวิต วิถึการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแบบที่เรามอบความวางใจให้ จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบสู่มาตรฐานระดับสากล.