17 ตุลาคม 2561

ททท.จับมือ SET จัดงานแถลงข่าว ชวนท่องเที่ยวท้องถิ่นไทยอย่างใส่ใจสังคม สร้างเสริมดัชนีหุ้น ต่อยอดดัชนีความสุข

โครงการ “CSR & SET In The Local”

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) โดย คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ คุณนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาเพื่อสังคมและ
สื่อสารองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกันจัดงานแถลงข่าวโครงการ “CSR & Set in the Local” สร้างอุปสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยวเข้าสู่ชุมชนและเมืองรอง เพิ่มรายได้สู่เศรษฐกิจฐานราก สร้างแหล่งศูนย์กลางในการรวบรวมข้อมูลแพ็กเกจการทำ CSR ระหว่างองค์กรและชุมชน ทั้งนี้ยังเป็นการกระตุ้นกิจกรรมส่งเสริมการขายและสร้างความยั่งยืน CSR in The Local โดยเน้นกลุ่มตลาด Group FIT, MICE จัดประชุม สัมมนาและการจัดกิจกรรม CSR ในชุมชนและเมืองรอง เพื่อเป็นช่องทางในการผลักดันให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวจริงในเมืองรองและทำ CSR อย่างเป็นรูปธรรม ตอบโจทย์การเป็นรัฐวิสาหกิจชั้นนำด้วยต้นแบบโมเดล “TAT 360° รู้รอบตัว ใส่ใจรอบด้าน” ภายใต้บริบทหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีความรับผิดชอบต่อสังคม    
    
โดยโครงการ “CSR & SET In The Local” ได้มีการเปิดกิจกรรมที่น่าสนใจให้ประชาชนและผู้ที่สนใจ
ได้เข้าร่วมอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรม Local Life & Learn, กิจกรรมThailand Local Giving, กิจกรรม ขยะให้โชค เป็นต้น โดยงานแถลงข่าวนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 ณ ลานกิจกรรม โซน Eden 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์