04 กันยายน 2561

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปลูกฝังเยาวชนเรื่องการออมและการวางแผนการเงิน

INVESTORY Mobile Exhibition on School ปี 2018


INVESTORY Mobile Exhibition on School ปี 2018 ยกขบวนชุดนิทรรศการเคลื่อนที่ไปสู่โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ด้านการวางแผนการเงินและปลูกฝังวินัยทางการออม ด้วยแนวคิด รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล 

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และผู้แทนเยาวชนจาก 15 โรงเรียนในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 90 คน ที่มาร่วมแข่งขันทดลองการลงทุนและเล่นเกมจำลองซื้อขายหุ้นเสมือนจริง ต่อยอดการปลูกฝังเรื่องการออมและการวางแผนการเงินตั้งแต่ระดับเยาวชนผ่านโครงการ  “INVESTORY Mobile Exhibition on School 2018” ปี 3 ณ พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน (INVESTORY) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม www.set.or.th/INVESTORY
#INVESTORY
#พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน
#InvestmentDiscoveryMuseum
#เรียนรู้การลงทุนเริ่มต้นที่INVESTORY