14 สิงหาคม 2561

“DOPA PLUS” รู้ทุกเรื่อง งานบริการ กรมการปกครอง

        

 อีกหนึ่งเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่นเรื่องทะเบียน การขออนุญาต และการติดต่องานราชการ
ทั้วไป ซึ่งตอนนี้สามารถศึกษาได้จาก แอพพลิเคชันใหม่ 
“DOPA PLUS” ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย พร้อมเข้าถึงทุกบริการของกรมการปกครอง เพื่อการบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มความรวดเร็วในการติดต่องานราชการ ค้นหาสถานที่ราชการ การจัดเตรียมเอกสารต่างๆ เพียงดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “DOPA PLUS” สามารถเลือกดูรายละเอียดที่ต้องการได้ทันทีแบบครบถ้วนแน่นอน
สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “DOPA PLUS” สามารถดาวน์โหลดโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด โดยใช้งาน
ในอุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารผ่านระบบปฏิบัติการ 
iOSและ Android สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-221-8150


***สำหรับระบบ IOS สามารถดาวน์โหลดได้ในเดือนกันยายนนี้***