15 สิงหาคม 2561

สวนน้ำอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก

สวนน้ำรามายณะพัทยาฉลองความสำเร็จ จากการได้รับเลือกให้เป็นสวนน้ำอันดับ 1
ที่ใหญ่และดีที่สุดในประเทศไทยสวนน้ำรามายณะพัทยาจัดงานฉลองสู่ความสำเร็จอันดับ 2 ของเอเชีย และอันดับ 12 ของโลก
สวนน้ำรามายณะ พัทยา สวนน้ำอันดับ 1 ในประเทศไทย จัดงานฉลองความสำเร็จสู่อันดับที่ 2 ของเอเชีย และ อันดับ 12 ของโลก เผยเตรียมแผนลงทุนรองรับการเติบโตธุรกิจท่องเที่ยวในไทย พร้อมขานรับนโยบายรัฐทุกรูปแบบ โดยผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอิทธิพล คุณปลื้ม ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีฉลองความสำเร็จ จากการได้รับเลือกให้เป็นสวนน้ำอันดับ 1 ที่ใหญ่
และดีที่สุดในประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในเอเชีย และครองอันดับที่ 12 ในระดับโลก จัดอันดับโดย TripAdvisor  ในครั้งนี้

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าในปี 2561 จังหวัดชลบุรีจะมีนักท่องเที่ยวมาเยือนเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปี 2560 หรือคิดเป็น 17.5 ล้านคน ก่อให้เกิดรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 240,000 ล้านบาท แบ่งเป็นสัดส่วนชาวต่างชาติ 60% และคนไทย 40% โดยมีรายได้หลักมาจากการท่องเที่ยวในเมืองพัทยา, บางแสน และสัตหีบ โดยปัจจุบันตลาดท่องเที่ยวพัทยาเราเน้นการเป็นแฟมิลี่เดสติเนชั่น และสปอร์ตทัวริซึ่ม ซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ใหม่ของเมืองพัทยา จากเดิมที่มีเอ็นเตอร์เทนเมนต์เป็นหลัก นอกจากนี้ ททท.ยังได้หารือกับทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางพัฒนาด้านอื่นๆ เพื่อเสริมศักยภาพให้ตลาดท่องเที่ยวภาคตะวันออกแข็งแกร่งและเติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น โดยสวนน้ำรามายณะถือเป็นอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในอันที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้มาเยือนจังหวัดชลบุรีเพิ่มมาก
ขึ้นเช่นกัน “


 นายอิทธิพล คุณปลื้ม 
นายอิทธิพล กล่าวต่อไปว่า ยิ่งไปกว่านั้นยังมีปัจจัยบวกอีกหลายประการที่จะเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจโดยรวมของภาคตะวันออกแข็งแกร่งยิ่งขึ้น อาทิการที่ ภาครัฐบาลได้ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ Thailand 4.0 เพื่อใช้เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ที่มุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคตในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง โดยจังหวัดชลบุรีได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ อาทิ การพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่ 3  ปัจจุบันมีสายการบินต่างๆ เปิดให้บริการในรูปแบบเที่ยวบินปกติ และเที่ยวบินเช่าเหมาลำ มีทั้งเส้นทางบินภายในประเทศ และต่างประเทศ อาทิ เชียงใหม่ อุดรธานี ภูเก็ต  หาดใหญ่ หนานหนิง หนานชาง ฮ่องกง สิงคโปร์ รัสเซีย เป็นต้น “

มร. สแตน  บาดิคา ผู้บริหารสูงสุดสวนน้ำรามายณะ 
ด้านมร.สแตน บาดิคา ผู้บริหารสูงสุดสวนน้ำรามายณะ กล่าวว่า สวนน้ำรามายณะ ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา บนเนื้อที่กว่า 106 ไร่ ท่ามกลางภูมิทัศน์อันสวยงามอย่างเขาชีจรรย์และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค โดยใช้งบลงทุนกว่า 1,500 ล้านบาท สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้กว่า 7,500 คนต่อวัน  พร้อมได้รับการจัดอันดับให้เป็นสวนน้ำอันดับ 1 ที่ดีที่สุดในประเทศไทย ครองอันดับ 2 ในเอเชีย และอันดับ  12 ในระดับโลกในปี 2561 โดย TripAdvisor ซึ่งถือเป็นสวนน้ำและ Attraction Park แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้ ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี  โดยเป็นการขยับอันดับจากปีที่ผ่านมาที่ได้รับการจัดอันดับที่ 3 ของเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลก

สำหรับปีนี้ ซึ่งเป็นปีที่ 3 ของการเปิดดำเนินการนั้นถือว่าเป็นปีที่สวนน้ำรามายณะจะมีทิศทางที่ชัดเจนขึ้น ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศ โดยได้เร่งขยายฐานตลาดต่างประเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น
ทั้งประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงจีน อินเดีย ฯลฯ โดยมีแผนจะเพิ่มความถี่ในการเดินสายโรดโชว์ต่างประเทศมากขึ้น อาทิ การร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และพันธมิตรอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็มีแผนรุกตลาดในประเทศให้มากขึ้นเช่นกัน “


นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการทำการตลาดและโปรโมชั่นให้ต่อเนื่อง เพื่อให้กลับเข้ามาใช้บริการซ้ำ พร้อมทั้งเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกรายปีในอนาคตอันใกล้เรามีแผนที่ขยายการลงทุนเพิ่มในส่วนของอุปกรณ์เครื่องเล่นต่างๆ รวมถึงสรรค์สร้างกิจกรรมให้สามารถรองรับทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาพรวมการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีแนวโน้มการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้เตรียมปรับแผนให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่มีเป้าหมายให้ไทยเป็น แฟมิลี่เดสติเนชั่น  โดยบริษัทได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกลุ่มองค์กร, กรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ รวมทั้งกลุ่มครอบครัว ให้ได้มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของกลุ่มบริษัทต่างๆนั้นทางสวนน้ำของเราสามารถรองรับได้เป็นอย่างดี เนื่องจากพื้นที่ของสวนน้ำรามายณะนั้นจัดว่าเป็นสวนน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีฟังก์ชั่นที่สามารถรองรับกลุ่มนักท่องและลูกค้ารายใหญ่ได้เป็นอย่างดี

สำหรับในส่วนของการให้การบริการด้านอื่นๆ ทางสวนน้ำรามายณะยังมีการเปิดฝึกอบรมมินิไลฟ์การ์ดสำหรับเด็กๆ และหลักสูตรไลฟ์การ์ดเต็มรูปแบบสำหรับบุคคลทั่วไป และองค์กรเอกชน โดยได้รับการรับรองจาก American Association Lifeguard อีกด้วย

สวนน้ำรามายณะ ก่อสร้างด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ  โดยมี ไวท์ วอเตอร์ เวสต์ อินดัสทรี้
ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการก่อสร้างสวนน้ำระดับโลก ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ออกแบบ และผู้ผลิตอุปกรณ์เครื่องเล่น
ในสวนน้ำ ซึ่งมีผลงานมาแล้วกว่า 4,000 โครงการทั่วโลก

สวนน้ำรามายณะ ได้ถูกออกแบบและตกแต่งภายใน เน้นการบอกเล่าเรื่องราวของรามเกียรติ์ ภายในมีเครื่องเล่น และสไลด์เดอร์ ถึง 21 ชนิด รวมถึงพื้นที่สำหรับรองรับเด็ก 2  โซนขนาดใหญ่ รวมถึงสถานที่สำหรับการพักพ่อน โดยมีอาหารไทยและอาหารนานาชาติ รวมถึงความบันเทิงต่างๆ ไว้คอยให้บริการ

สวนน้ำรามายณะสร้างขึ้นตามมาตรฐานระดับโลก โดยใช้สไลเดอร์ที่มีคุณภาพสูงจากบริษัทไวท์วอ
เตอร์ เวสท์ ที่ประเทศแคนาดา พร้อมกันนี้บริษัทได้ลงทุนกว่า 100 ล้านบาทเพื่อบริหารจัดระบบกรองน้ำที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้น้ำในสวนน้ำมีคุณภาพระดับเดียวกับน้ำดื่ม  ซึ่งได้มาจากแหล่งธรรมชาติ รวมถึงการใส่ใจและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก เพื่อให้ผู้ใช้บริการสนุกสนานได้อย่างไร้กังวล

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารและโปรโมชั่นของสวนน้ำ รามายณะwww.ramayanawaterpark.co.th/news-promotion 
โทร. 033-005929